Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Terschelling (Terschelling)

Zie ook

Gemeente Terschelling (Terschelling)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Burg van Heusdenweg 10 a
8881 EB WEST-TERSCHELLING
Provincie Friesland
Postadres Postbus 14
8880 AA WEST-TERSCHELLING
Telefoon (0562) 44 62 44 (algemeen)
Internet http://www.terschelling.nl (algemeen)
E-mail gemeente@terschelling.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 674,0 km2
Aantal inwoners 4906
Inwoners per km2 7
Plaatsen binnen deze gemeente Baaiduinen, Formerum, Hee, Hoorn Terschelling, Kaard, Kinnum, Landerum, Lies, Midsland, Oosterend Terschelling, Striep, West-Terschelling

Functies

Burgemeester Mw. C.M. van de Pol (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. H.K. Van der Wielen (CDA),
Dhr. J.W. Smit (Plaatselijk Belang Terschelling),
Mw. C. Oosterbaan (PvdA),
Dhr. G. Bos (Samen terschelling),
Dhr. D. Ruige (VVD)
Locoburgemeester Dhr. S. Haringa (PvdA)
Raadsgriffier Mw. J. Hofman
Raadslid Dhr. H.K. Van der Wielen (CDA),
Dhr. C. Muijskens (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J.W. Smit (Plaatselijk Belang Terschelling),
Dhr. J. Adams (PvdA),
Mw. A. Schol (PvdA),
Mw. C. Oosterbaan (PvdA),
Mw. M. Spanjer-Ramaker (PvdA),
Dhr. G. Bos (Samen terschelling),
Dhr. C.T. Lugt (VVD),
Dhr. D. Ruige (VVD),
Dhr. W.G. Werner (VVD)
Secretaris Mw. H.M. de Jong
Wethouder Dhr. S. Haringa (PvdA),
Mw. J. Hoekstra-Sikkema (VVD)

Gemeenteraad (11 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 4
VVD 3
Plaatselijk Belang Terschelling 2
CDA 1
Samen terschelling 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina