Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Shared Service Centrum - ICT (SSC-ICT)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 23-02-2021 Op 23-02-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 23-02-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningskade 4
2596 AA Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Telefoon (088) 371 01 00 (algemeen)
Internet https://www.ssc-ict.nl/ (algemeen)
E-mail ssc-ict@minbzk.nl (algemeen)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur dhr. drs. J. (Joop) Groen

Beschrijving

Ons Shared Service Center werkt voor acht ministeries en ondersteunt 30.000 mensen die werken op vele locaties in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Ons dienstverleningsgebied groeit nog steeds.

We leveren een zeer breed en state-of-the-art-pakket aan ICT-services en expertises zoals:

  • vaste en mobiele werkplekservice,

  • voorzieningen als Rijksportaal en de Rijksappstore,

  • hosting en housing van een groot aantal bedrijfsspecifieke applicaties in onze datacenters,

  • ERP-services (SAP, Oracle en Exact), en

  • diverse secure IT-services.

We ondersteunen de ministeries van AZ, BZK, BZ, FIN, IenM, SZW, VenJ en VWS. Conform het uitvoeringsprogramma Compacte Rijksdienst (CRD) verwachten we de komende jaren ook de ministeries van OCW en EZ te kunnen bedienen. Zo dragen we bij aan een krachtige, kleine en dienstverlenende rijksoverheid.