Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO)

Zie ook

Directoraat-generaal Overheidsorganisatie (DGOO)

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoon - (algemeen)
-
Fax -
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ (algemeen)

Beschrijving

Het directoraat-generaal werkt aan een moderne overheid. Een overheid die flexibel georganiseerd is, die werkt aan de ontwikkeling van één overheid die goed werkgeverschap toont en technologie effectief inzet. Daarbij staat de informatiesamenleving centraal en is de rol van de overheid een afgeleide van de behoeftes van de samenleving.

Functies

Directeur-generaal drs. S.M. Roos (Simone)
plv. Directeur-generaal drs. O.F.J. Welling (Olav)

Relaties

Onderdeel van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Organisatie-onderdelen (6) directie Ambtenaar & Organisatie (A&O)
directie Informatiesamenleving en Overheid (I&O)
directie Inkoop- Facilitair en Huisvestingsbeleid Rijk (IFHR)
directie Chief Information Office- Rijk (CIO-Rijk)
Logius
Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO)
Terug naar begin van de pagina