Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Zie ook

Directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP DEN HAAG
Postadres Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
Telefoon 070 426 64 26 (algemeen)
Fax 070 363 91 53
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandse-zaken-en-koninkrijksrelaties (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Organisatieonderdeel

Beschrijving

Het directoraat-generaal Bestuur, Ruimte en Wonen staat voor sterk, vernieuwend en adaptief openbaar bestuur, een functionerend en ontwikkelend democratisch stelsel, een evenwichtige woningmarkt en een goed gebouwde bebouwde omgeving.

Het directoraat-generaal helpt het openbaar bestuur zodanig in te richten en te laten werken dat het optimaal bijdraagt aan de welvaart en het welzijn van Nederland. Daarbij hoort hoe we wonen, bouwen en samenleven en uiteraard het functioneren van ons (lokaal) bestuur en onze democratie. Middenin de samenleving werken aan sterk openbaar bestuur en goed wonen en bouwen.

Functies

Directeur-generaal drs. C.B.F. Kuijpers (Chris)

Relaties (7)

Onderdeel van (1):

Organisatieonderdelen (6):

Terug naar begin van de pagina