Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 05-10-2021 Op 05-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 05-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20011
2500 EA Den Haag
Internet https://www.ubrijk.nl/ (algemeen)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur dhr. R.J. (Ronald) Barendse

Beschrijving

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) draagt bij aan een doelmatig en goed functionerend concern Rijk door op ondernemende wijze de krachten te bundelen rond dienstverlening in de meest brede zin van het woord, en de kwaliteit daarvan te verhogen. Daarbij geeft UBR vernieuwende initiatieven kansen om zich te ontwikkelen tot concernbrede dienstverlening. UBR biedt het Rijk een breed, innovatief en samenhangend pakket aan producten en diensten aan. Dat doet zij in een partnerrelatie met andere aanbieders binnen het concern Rijk en vanuit een open, transparante en professionele houding.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017