Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Zie ook

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Adresgegevens

Bezoekadres Europaweg 4
2711 AH ZOETERMEER
Postadres Postbus 20010
2500 EA DEN HAAG
Telefoon 0793205050 (algemeen)
Fax 070 320 07 33
Internet http://www.aivd.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Organisatieonderdeel

Beschrijving

In het belang van de nationale veiligheid heeft de AIVD de volgende taken:

 • het verrichten van onderzoek naar organisaties en

  personen die door de doelen die zij nastreven, of door

  hun activiteiten een gevaar kunnen vormen voor het

  voortbestaan van de democratische rechtsorde, de

  staatsveiligheid of voor andere gewichtige belangen van

  de staat

 • het verrichten van veiligheidsonderzoeken

 • het bevorderen van beveiligingsmaatregelen

 • het doen van onderzoek naar andere landen

Functies

directeur-generaal R.A.C. Bertholee (Rob)
plv. directeur-generaal Mw. mr. M.J. Horstman (Marja)

Relaties (4)

Onderdeel van (1):

Organisatieonderdelen (3):

Terug naar begin van de pagina