Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Publiek en Communicatie (DPC)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 13-10-2021 Op 13-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 13-10-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2006 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Buitenhof 34
2513 AH Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20006
2500 EA Den Haag
Telefoon (070) 356 42 49 (algemeen)
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/az/organisatie/organogram/dienst-publiek-en-communicatie (algemeen)

Organisatieonderdelen (1)

Algemene informatie

Alternatieve naam Publiek en Communicatie
Relatie met ministerie Algemene Zaken
Laatste doorlichting rapport Doorlichtingsrapport Dienst Publiek en Communicatie (DPC)
Laatste doorlichting datum 15-04-2021
Personeelsomvang in FTE 178,6 (op 01-01-2021)

Functies

Directeur mw. drs. K. (Kristel) Dirkx
Plv directeur dhr. R. (Ronald) van Oosteroom

Beschrijving

Het agentschap Dienst Publiek en Communicatie is belast met: a. Ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals. b. Ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie. c. Rijksbreed adviseren, begeleiden en inkoop van communicatiebestedingen als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) en aankoopcentrale voor de categorie communicatie

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017

Taken & bevoegdheden

Het agentschap Publiek en Communicatie is belast met: a. Ondersteunen van de rijksoverheid bij het gezamenlijk verbeteren van de communicatie met publiek en professionals. b. Ontwikkelen en in stand houden van gemeenschappelijke voorzieningen ten behoeve van de overheidscommunicatie. c. Rijksbreed adviseren, begeleiden en inkoop van communicatiebestedingen als Inkoop Uitvoeringscentrum (IUC) en aankoopcentrale voor de categorie communicatie