Overheid.nl | Overheidsorganisaties, Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR)

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR)

Beschrijving

De ICBR is ambtelijk voorportaal van de Raad voor Bestuur en Justitie (RBJ) en verzorgt (via het zogeheten SGO Voorportaal) in die rol de voorbereiding van de besluitvorming in de RBJ over belangrijke wetgeving en beleidsonderwerpen op het terrein van de bedrijfsvoering rijksdienst. De ICBR staat voor het rijksbreed sturen op een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. De commissies heeft tot taak op dit terrein de in het eerste lid genoemde terreinen desgevraagd of uit eigen beweging te adviseren over wet- en regelgeving en beleidsinitiatieven. Leden: de hoogst verantwoordelijke ambtenaren voor de bedrijfsvoering van alle ministeries, de plaatsvervangend SG's of de (hoofd)directeuren bedrijfsvoering. Voorzitter is de directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk van het ministerie van BZK.

Functies

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo