Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Directie Curatieve Zorg (CZ)

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 09-02-2021 Op 09-02-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 09-02-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoon (070) 340 79 81 (algemeen)
Fax (070) 340 78 34
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport (algemeen)
E-mail dgcz@minvws.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Directeur mw. drs. B.E. Westgren
Plaatsvervangend directeur dhr. ir. S.P. Dekker
Management-assistent mw. A. Kalloe

Beschrijving

De directie Curatieve Zorg houdt zich bezig met het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van het beleid op het gebied van curatieve zorg. Dit betreft onder meer de ziekenhuiszorg, acute zorg (ambulancezorg/SEH’s), de (kortdurende) geestelijke gezondheidszorg en de eerstelijns- en ketenzorg, zoals huisartsenzorg en paramedische zorg. De directie is verantwoordelijk voor de inrichting en werking van het zorgstelsel, zowel waar dit de relatie tussen zorgaanbieder en patiënt als de relatie tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar betreft. Het is een dynamisch, bestuurlijk complex, veelzijdig en maatschappelijk relevant beleidsterrein. Binnen de directie wordt gewerkt in clusters.