Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Zie ook

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoon 070 340 79 11 (algemeen)
Fax 070 340 78 34
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Ministerie

Beschrijving

We worden met z’n allen steeds ouder en blijven steeds langer vitaal. Daarnaast kunnen we steeds meer ziektes behandelen. Dat is prachtig. Tegelijk maken mensen zich zorgen over de toekomst van de zorg, die veel geld kost en met een tekort aan werknemers kampt. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat mensen erop kunnen vertrouwen dat de zorg goed, betaalbaar en beschikbaar is en blijft.

Om dat te bereiken, maakt het ministerie afspraken met zorgverleners om de zorg dichterbij huis te bieden als het kan en zetten we in op preventie. Mensen hoeven dan minder vaak naar het ziekenhuis of een instelling. Dat is prettiger voor patiënten. Ook bespaart dat kosten. Het ministerie werkt er hard aan om meer mensen te werven voor de zorg en het werk beter te organiseren. Bijvoorbeeld door een andere taakverdeling en slim gebruik van nieuwe technologie.

Zorg voor mensen, mensen voor de zorg. Dat is waar wij ons samen voor inzetten.

De naam van het ministerie is laatstelijk gewijzigd bij k.b. van 22 augustus 1994, nr. 94.006521.

Functies

Secretariaat staatssecretaris van VWS mw. A.A. Kalpoe
Politiek adviseur staatssecretaris P. Blokhuis dhr. R. Broekema
Politiek adviseur minister Hugo de Jonge dhr. B. van den Brink
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dhr. P. Blokhuis
Secretariaat Minister van VWS mw. C.J. Braun - van Vlijmen
Minister voor Medische Zorg en Sport dhr. mr. drs. B.J. Bruins
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport / vicepremier dhr. H.M. de Jonge
Secretariaat Minister voor Medische Zorg en Sport mw. R.M. Kartodikromo-Schouten
Politiek adviseur Minister B. Bruins dhr. R. ten Have

Relaties (27)

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (21):

Organisatieonderdelen (6):

Terug naar begin van de pagina