Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Onderwijsraad (OR)

Zie ook

Onderwijsraad (OR)

Laatst bijgewerkt op: 17-04-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Nassaulaan 6
2514 JS Den Haag
Postadres Nassaulaan 6
2514 JS Den Haag
Telefoon 070 412 34 56 (algemeen)
Fax 070 412 34 50
Internet http://www.onderwijsraad.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Organisatieonderdelen (1):

Functies

Voorzitter prof.dr. H. Maassen van den Brink
Secretaris/Directeur drs. A. van der Rest

Beschrijving

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke positie in zowel ten opzichte van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit als ten opzichte van het onderwijsveld. Niet alleen adviseert de raad gevraagd dan wel ongevraagd de betrokken bewindslieden, maar ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad. Voorzitter-lid prof dr A M L van Wieringen Plv voorzitter-lid mw prof dr G T M ten Dam Secretaris drs A van der Rest tel 070 310 00 00 Lid prof dr R J Bosker mw drs F Bont MPM dhr prof dr L Borghans mw prof dr G T M ten Dam mw C J Drenthe prof dr F A van der Duyn Schouten dhr mr L K Geluk dhr drs B Kamphuis mw drs J M Reijman mw dr J Snippe prof mr dr P J J Zoontjens Stafmedewerker mw dr ir S de Bakker-Löhner mw drs M Beuving mw drs P B Feenstra niet meer in dienst dr P J Gramberg mr dr P W A Huisman mr C A M van Leest dr F S J Riemersma mw dr K A Torrance dr J M Waterreus mw dr A de Wolff mw drs J P M Soons Voorlichter mw drs C T Rouwhorst

Organisatietype

Organisatietype Organisatieonderdeel
Terug naar begin van de pagina