Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Onderwijsraad (OR)

Adviescollege Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 23-11-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
Telefoon (070) 310 00 00 (algemeen)
Internet https://www.onderwijsraad.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@onderwijsraad.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Kaderwet adviescolleges van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepaling artikel 19
Toelichting afwijkende bepaling De Onderwijsraad kent ten hoogste negentien leden.

Functies

Voorzitter mw. prof. dr. E.H. (Edith) Hooge
Secretaris-directeur mw. drs. M. (Mirjam) van Leeuwen
Vicevoorzitter dhr. drs. R. (Rob) Schuur
Directiesecretaris mw. drs. M.E. (Maria) Gresnigt-Bakx

Beschrijving

De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs. Hij neemt een onafhankelijke positie in zowel ten opzichte van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en dat van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als ten opzichte van het onderwijsveld. Niet alleen adviseert de raad gevraagd dan wel ongevraagd de betrokken bewindslieden, maar ook de Eerste en Tweede Kamer kunnen om advies vragen. Ook gemeenten kunnen in speciale bij de wet geregelde gevallen een beroep doen op de Onderwijsraad.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017