Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Politieke Leiding (PL)

Zie ook

Politieke Leiding (PL)

Laatst bijgewerkt op: 09-01-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 BJ Den Haag
Postadres Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Telefoon 070 412 34 56 (algemeen)
Fax 070 412 34 50
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media dhr. drs. A. Slob
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap mw. mr. drs. I.K. van Engelshoven

Beschrijving

De minister is belast met de leiding van het departement, stelselverantwoordelijkheid voor de onderscheiden onderwijssectoren als geheel en de vaststelling van het totale beleid inclusief begroting en financiƫle zaken ten aanzien van OCW. De minister is in het bijzonder belast met: - Hoger onderwijs - Wetenschappelijk onderwijs - Onderzoek - Innovatieplatform (eerste vice voorzitter) - Cultuur en media - Emancipatiebeleid (inclusief homo-emancipatie) - Project Aanval op de schooluitval - Lerarenbeleid (Arbeidsvoorwaarden) De staatssecretaris, genoemd staatssecretaris voor Primair Onderwijs, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid in het bijzonder belast met: - Het primair onderwijs - het speciaal onderwijs - het onderwijsachterstandenbeleid - voorschoolse opvang - kinderopvang - andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd. De staatssecretaris, genoemd staatssecretaris voor Voortgezet en Beroepsonderwijs, is binnen de grenzen van het door de minister vastgestelde beleid, in het bijzonder belast met: - Het voortgezet onderwijs - het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs - bestrijding van schooluitval 12-18 jarigen (in een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de minister) - de lerarenopleidingen - andere aangelegenheden waarvan de behartiging door de minister aan haar wordt toevertrouwd.

Organisatietype

Organisatietype Organisatieonderdeel
Terug naar begin van de pagina