Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Directie Emancipatie (DE)

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 17-08-2020 Op 25-05-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 17-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Rijnstraat 50
2515 BJ Den Haag
Postadres Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
Telefoon (070) 412 34 56 (algemeen)
Fax (070) 412 34 50
Internet http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw (algemeen)

Onderdeel van (1)

Organisatieonderdelen (1)

Functies

Directeur E. van Dijk (Esther)

Beschrijving

Het Nederlandse emancipatiebeleid gaat er vanuit dat een voortdurende inzet nodig is om emancipatie te bevorderen. Het beleid richt zich op het bevorderen van gelijke rechten, kansen, vrijheden en (sociale) verantwoordelijkheden in de maatschappij voor vrouwen én mannen. Het beleid dient bovendien de positie en acceptatie van homoseksuelen te verbeteren. Uitgangspunt is dat meer vrouwen meer uren gaan werken en hun talenten en kwaliteiten optimaal benutten. Concrete doelen van de directie Emancipatie zijn: Economische zelfstandigheid Meer vrouwen in topposities van overheid, onderwijs en bedrijfleven Terugdringen van beloningsverschillen Maatschappelijke participatie van vrouwen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt Meer meisjes in bèta Bestrijden van geweld tegen meisjes en vrouwen Actieve aanpak van homodiscriminatie Bevorderen combinatie arbeid en zorg tussen 7 en 7 Bijdragen aan verbetering van de positie van meisjes en vrouwen in de wereld