Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zie ook

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Adresgegevens

Bezoekadres Kempkensberg 12
9722 LG Groningen
Postadres Postbus 30155
9700 LG Groningen
Telefoon 070 412 34 56 (algemeen)
Fax 070 412 34 50
Internet http://www.duo.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Organisatieonderdeel

Beschrijving

DUO heeft als taak het uitvoeren van wet- en regelgeving voor het onderwijs, het bekostigen van onderwijsinstellingen en in dat verband het ontwikkelen en beheren van informatieproducten. Tevens is zij verantwoordelijk voor de advisering over uitvoering en handhaafbaarheid in alle fasen van het beleidsproces en het adviseren in het kader van Geïntegreerd Toezicht.

Functies

Directeur-Generaal drs. J.H. Schutte (Hans)

Relaties (5)

Onderdeel van (1):

Organisatieonderdelen (4):

Terug naar begin van de pagina