Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Zie ook

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Kempkensberg 12
9722 LG Groningen
Provincie Groningen
Postadres Postbus 30155
9700 LG Groningen
Telefoon (050) 599 77 55 (algemeen)
Internet http://www.duo.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (4)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Functies

Directeur-generaal dhr. mr. ing. H.A. (Harmen) Harmsma

Beschrijving

DUO heeft als taak het uitvoeren van wet- en regelgeving voor het onderwijs, het bekostigen van onderwijsinstellingen en in dat verband het ontwikkelen en beheren van informatieproducten. Tevens is zij verantwoordelijk voor de advisering over uitvoering en handhaafbaarheid in alle fasen van het beleidsproces en het adviseren in het kader van Geïntegreerd Toezicht.

Organisatietype

Organisatietype Agentschap
Terug naar begin van de pagina