Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 22-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2010 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Hoofdkantoor
Kempkensberg 12
9722 LG Groningen
Provincie Groningen
Postadres Postbus 30155
9700 LG Groningen
Telefoon (050) 599 77 55 (algemeen)
Internet http://www.duo.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (1)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Laatste doorlichting rapport Doorlichting DUO
Laatste doorlichting datum 07-03-2019
Personeelsomvang in FTE 2452,9 (op 01-01-2020)

Functies

Directeur-generaal dhr. mr. ing. H.A. (Harmen) Harmsma

Beschrijving

De hoofdtaken van DUO zijn:

  • bekostigen van onderwijsinstellingen
  • verstrekken van studiefinanciering en tegemoetkoming schoolkosten
  • innen van lesgelden en studieschulden
  • erkennen van diploma's, beheren diplomaregister
  • organiseren van school-, staats-, Wft- en inburgeringsexamens
  • verzamelen en beheren van onderwijsgegevens in diverse registraties
  • verrijken van onderwijsgegevens tot informatieproducten
  • fungeren als Nationaal Europass Centrum Nederland

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017

Taken & bevoegdheden

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderwijswetten en -regelingen uit. Ook voert DUO in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Wet inburgering uit.