Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Agentschappen

Logius

Agentschap

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 12-08-2021 Op 12-08-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 12-08-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 96810
2509 JE Den Haag
Telefoon (0900) 555 45 55 (algemeen 10 ct p/g)
+31 70 889 63 60 (vanuit het buitenland)
Internet https://www.logius.nl (algemeen)

Algemene informatie

Relatie met ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies

Directeur mw. ir. Y.L. (Yvonne) van der Brugge-Wolring

Beschrijving

Logius (voorheen GBO.Overheid) is de dienst digitale overheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Logius biedt publieke dienstverleners een samenhangende ICT-infrastructuur zodat burgers en bedrijven betrouwbaar, snel en gemakkelijk elektronisch zaken kunnen doen. Logius levert producten op het gebied van toegang (waaronder DigiD), gegevensuitwisseling, informatiebeveiliging en standaardisatie. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen (www.logius.nl). Logius werkt nauw samen met Stichting ICTU.

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017