Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Kabinet van de Koning

Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften (WRV)

Zie ook

Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften (WRV)

Laatst bijgewerkt op: 30-07-2019

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Vijverberg 3
2513 AB Den Haag
Postadres Postbus 20016
2500 EA Den Haag
Internet http://www.kabinetvandekoning.nl (algemeen)
E-mail postbus@kabinetvandekoning.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Hoofd afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften Mr. M. Beuker

Beschrijving

De afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften heeft als taak: Namens de Koning – op verzoek van de verantwoordelijke bewindspersoon – aan de Raad van State of de Tweede Kamer ter behandeling voorleggen van voorstellen voor wet- en regelgeving. Ter ondertekening aan de Koning voorleggen van wetten - nadat deze zijn aangenomen door het parlement - en van alle door de bewindspersonen aangeboden Koninklijke Besluiten, verdragen en andere staatsstukken. Informeren van de Koning over ontvangen verzoekschriften en het overdragen van de verzoekschriften aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein waarover het verzoekschrift gaat. Registreren en bewaren van alle door de Koning getekende staatsstukken. Na een wettelijke vastgestelde bewaartermijn brengt het Kabinet de stukken over naar het Nationaal Archief.

Organisatietype

Organisatietype Organisatieonderdeel
Terug naar begin van de pagina