Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Kabinet van de Koning

Afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften (WRV)

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 30-07-2019 Op 30-04-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 30-07-2019 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Vijverberg 3
2513 AB Den Haag
Postadres Postbus 20016
2500 EA Den Haag
Internet http://www.kabinetvandekoning.nl (algemeen)
E-mail postbus@kabinetvandekoning.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Hoofd afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften Mr. M. Beuker

Beschrijving

De afdeling Wet- en Regelgeving en Verzoekschriften heeft als taak: Namens de Koning – op verzoek van de verantwoordelijke bewindspersoon – aan de Raad van State of de Tweede Kamer ter behandeling voorleggen van voorstellen voor wet- en regelgeving. Ter ondertekening aan de Koning voorleggen van wetten - nadat deze zijn aangenomen door het parlement - en van alle door de bewindspersonen aangeboden Koninklijke Besluiten, verdragen en andere staatsstukken. Informeren van de Koning over ontvangen verzoekschriften en het overdragen van de verzoekschriften aan de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het beleidsterrein waarover het verzoekschrift gaat. Registreren en bewaren van alle door de Koning getekende staatsstukken. Na een wettelijke vastgestelde bewaartermijn brengt het Kabinet de stukken over naar het Nationaal Archief.