Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Financiën

Zie ook

Financiën

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW 's-Gravenhage
Postadres Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage
Telefoon 1400 (algemeen)
Fax 070 342 7900
Internet http://www.rijksoverheid.nl/fin (algemeen)

Beschrijving

Het ministerie van Financiën werkt aan een financieel gezond Nederland. Het ministerie zorgt met de Belastingdienst (onderdeel van het ministerie van Financiën) voor een groot deel van de inkomsten van de overheid en ziet aan de andere kant toe op een doelmatige besteding van het overheidsgeld. Financiën is verantwoordelijk voor de fiscale wetgeving en maakt daarnaast regels voor een goed functionerende financiële sector en het toezicht daarop. In Europa en in de rest van de wereld behartigt het ministerie de financiële belangen van Nederland.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)

Relaties

Heeft zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (4) Autoriteit Financiële Markten
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding
De Nederlandsche Bank
Waarderingskamer
Organisatie-onderdelen (2) Algemene Leiding
Directoraat-generaal Belastingdienst
Terug naar begin van de pagina