Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Financiën

Zie ook

Financiën

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW 's-Gravenhage
Postadres Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage
Telefoon 1400 (algemeen)
Fax (070) 342 79 00
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien (algemeen)

Organisatieonderdelen (2)

Heeft enige zeggenschap over zelfstandige bestuursorganen (4)

Beschrijving

Bij Financiën gaan we over het geld. Niet als doel, maar in dienst van een financieel gezond Nederland. Wij bewaken daarom de balans tussen inkomsten en uitgaven en borgen het goede functioneren van het financiële stelsel. Wij richten ons op het belang van de samenleving als geheel, op korte én lange termijn en zijn ons daarbij bewust van de impact van ons handelen op alle burgers en bedrijven. Wij heffen en innen belastingen en doen dat eerlijk en zorgvuldig. Wij zien erop toe dat de besteding van overheidsgeld en de vormgeving van ons fiscale stelsel zo goed mogelijk aansluiten bij de publieke belangen. Daartoe zetten wij in op evenwichtige besluitvorming, efficiënte uitvoering en effectief toezicht.

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Minister (Artikel 1.2, lid 1a, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Ministerie
Terug naar begin van de pagina