Overheid.nl| Overheidsorganisaties

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Zoeken

Kabinet van de Koning (KvdK)

Beschrijving

Het Kabinet van de Koning is een kleine rijksorganisatie die de Koning ondersteunt in de uitoefening van zijn constitutionele werkzaamheden. Dit heeft onder meer betrekking op de contacten tussen de Koning en de overige leden van de regering. Jaarlijks bereidt het Kabinet honderden bezoeken, ontvangsten, gesprekken en beëdigingen door de Koning voor. Ook verwerkt en archiveert het Kabinet van de Koning per jaar ongeveer 3.000 wetten, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en Koninklijke Besluiten. De organisatie behandelt ieder jaar duizenden brieven van burgers en organisaties die zich met hun vragen richten tot de Koning (verzoekschriften).

Functies

Organisatie-onderdelen (3)

 

Acties

Inloggen MijnOverheidDigid logo