Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Kabinet van de Koning

Kabinet van de Koning (KvdK)

Kabinet van de Koning

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-07-2020 Op 30-04-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-07-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Vijverberg 3
2513 AB Den Haag
Postadres Postbus 20016
2500 EA Den Haag
Internet http://www.kabinetvandekoning.nl (algemeen)

Organisatieonderdelen (3)

Functies

Directeur Mr. C.Jonker
Plv. directeur Drs. F.J.J. Princen

Beschrijving

Het Kabinet van de Koning is een kleine rijksorganisatie die de Koning ondersteunt in de uitoefening van zijn constitutionele werkzaamheden. Dit heeft onder meer betrekking op de contacten tussen de Koning en de overige leden van de regering.

Jaarlijks bereidt het Kabinet honderden bezoeken, ontvangsten, gesprekken en beëdigingen door de Koning voor. Ook verwerkt en archiveert het Kabinet van de Koning per jaar ruim 2500 wetten, algemene maatregelen van bestuur (amvb’s) en Koninklijke Besluiten.

De organisatie behandelt ieder jaar duizenden brieven van burgers en organisaties die zich met hun vragen richten tot de Koning (verzoekschriften).