Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

Adviescollege Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 23-11-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-01-2015 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5 (11e etage)
2511 VX Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 19404
2500 CK Den Haag
Telefoon (070) 340 50 60 (algemeen)
Internet https://www.raadrvs.nl (algemeen)
E-mail mail@raadrvs.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet adviescolleges van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)

Functies

Directeur/Algemeen secretaris mw. drs. S. (Stannie) Driessen
Voorzitter mw. prof. dr. M. (Jet) Bussemaker

Beschrijving

De Raad heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over de hoofdlijnen van het te voeren beleid op het gebied van de volksgezondheid en de zorg alsmede op andere gebieden, voor zover deze raakvlakken hebben met de volksgezondheid of de zorg.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017