Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Gezondheidsraad (GR)

Adviescollege Permanent adviescollege Permanente adviescolleges worden bij wet ingesteld zonder vastgestelde einddatum of eindpunt.

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 Op 02-07-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.
Actief van 01-12-1957 t/m heden

Adresgegevens

Bezoekadres Korte Voorhout 7
2511 CW Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 16052
2500 BB Den Haag
Internet https://www.gezondheidsraad.nl (algemeen)
https://www.gezondheidsraad.nl/contact (contact)
E-mail info@gr.nl (algemeen)

Algemene informatie

Rechtsvorm Publiekrechtelijk - Onderdeel Staat der Nederlanden
Relatie met ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Kaderwet adviescolleges van toepassing Ja (zie Kaderwet adviescolleges)
Afwijkende bepaling artikel 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Toelichting afwijkende bepaling Het maximumaantal leden, normaliter maximaal vijftien, is, vanwege de noodzakelijke technisch-specialistische kennis op velerlei gebieden, losgelaten. Daaruit voortvloeiend zijn er enkele andere afwijkingen. Bij artikel wijkt alleen het tweede lid af, bij artikel 20 het eerste lid.

Functies

Voorzitter dhr. prof. dr. B.J. (Bart-Jan) Kullberg
Vicevoorzitter mw. prof. dr. J.M. (Marianne) Geleijnse

Beschrijving

Taak: Regering en Parlement adviseren over de stand der wetenschap ten aanzien van vraagstukken op het gebied van volksgezondheid en gezondheids(zorg)onderzoek.

Grondslagen (1)

Wettelijke grondslagen (1)

Classificaties (2)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1646 - RIJK CAO
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017