Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Externe Adviescolleges

Zie ook

Externe Adviescolleges

Laatst bijgewerkt op: 11-11-2016

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Postadres Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoon 070 340 79 11 (algemeen)
Fax 070 340 78 34
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport (algemeen)

Onderdeel van (1)

Organisatieonderdelen (1):

Beschrijving

  • een college dat voor meer dan de helft bestaat uit ambtenaren die werkzaam zijn bij een ministerie of een daaronder ressorterende instelling, dienst of bedrijf, en die in verband met hun werkzaamheden in dat college zitting hebben.Onder een adviescollege wordt verstaan, een college dat krachtens publiekrecht tot taak heeft de regering te adviseren over algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van het Rijk.Géén adviescollege in de zin van wet (Kaderwet adviescolleges) is:- een college als bedoeld in artikel 1:1, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Organisatietype

Organisatietype Organisatieonderdeel
Terug naar begin van de pagina