Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Commissie Preventie Iatrogene Hepatitis B

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 25-08-2020 Op 03-03-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
Provincie Zuid-Holland
Postadres 20350
2500 EJ Den Haag
Telefoon (070) 340 79 11 (algemeen)
Fax (070) 340 78 34
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Lid C. Ballemans,
G. Frijstein,
dr. P. Leguit, chirurg (np),
dr. R.A. de Man, MDL-arts,
dr. J.E. Steenbergen,
dr. P. Schneeberger
Secretaris mw. T. Daha
Voorzitter prof. dr. H.L. Zaaijer
Waarnemer voor- en vertegenwoordiger van de IGZ mw. M.A.J. Bilkert-Mooiman

Beschrijving

Ingesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg op

1 februari 2000 (Stcrt. 20000, nr.52)

TAAK

Adviseren over voortzetting van werkzaamheden door medische beroepsbeoefenaren bij wie dragerschap van het hepatitis B virus is of wordt vastgesteld en die door de aard van de werkzaamheden een potentieel gevaar vormen voor de pati???nt. Het gaat daarbij om medische beroepsbeoefenaren die invasieve handelingen verrichten.