Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

College voor Zorgverzekeringen (CVZ)

Organisatieonderdeel

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 25-08-2020 Op 03-03-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 25-08-2020 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Eekholt 4
1112 XH Diemen
Provincie Drenthe
Postadres 320
1110 AH Diemen
Telefoon (020) 797 85 55 (algemeen)
Fax (020) 797 85 00
Internet http://www.cvz.nl (algemeen)
E-mail info@cvz.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Functies

Voorzitter drs. ing. A.H.J. Moerkamp
plv. Voorzitter, tevens lid dr. A. de Boer
Lid mw. H.B.M. Grobbink CCMM

Beschrijving

Taak:

Het CVZ voert vier kerntaken uit op het gebied van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ):

  • Pakketbeheer - adviseren en standpunten innemen over de inhoud van het verzekerde pakket, adviseren over de methode van beoordelen van het verzekerde pakket, adviseren over pakketgeschillen tussen verzekerden en verzekeraars\;

  • Fondsbeheer - verantwoording afleggen over de inkomsten en uitgaven van de fondsen Zvw en AWBZ, en tot 2010 ook over de afwikkeling van Ziekenfondswet, analyse van ontwikkelingen in beleid en zorg en daaruit volgende veranderingen in de kosten\;

  • Verzekeraarsfinanciering - uitvoeren risicoverevening en uitvoeren beheerskosten AWBZ\;

  • Centrale uitvoering - uitvoeren van de Zvw en AWBZ voor Nederlanders die in het buitenland wonen, uitvoeren van de boeteregeling voor mensen die niet verzekerd zijn, beheren van de bijdragevervangende belasting voor gemoedsbezwaren.

Toelichting:

  • rechtsvorm: Zelfstandig bestuursorgaan\;

  • relatie naar het ministerie: Directie Zorgverzekeringen