Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Adviescolleges

Hoge Raad van Adel

Zie ook

Hoge Raad van Adel

Adresgegevens

Bezoekadres Nassaulaan 2-b
2514 JS Den Haag
Postadres Postbus 16325
2500 BH Den Haag
Telefoon (070) 36 14 281 (algemeen)
Fax (070) 36 31 712
Internet https://www.hogeraadvanadel.nl (algemeen)
https://www.hogeraadvanadel.nl/contact (contact)
E-mail info@hogeraadvanadel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Adviescollege

Beschrijving

Ingesteld bij besluit van de Soevereine Vorst van 24 juni 1814, nr.10. Samenstelling en bevoegdheid zijn geregeld in de Wet op de adeldom van 10 mei 1994, Stb.360.

TAAK:
- adviseren van
a. de Minister van Algemene Zaken betreffende naamgeving, titulatuur en wapenverlening van leden van het Koninklijk Huis;
b. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties betreffende alle adelszaken en de samenstelling en wijziging van de wapens van publiekrechtelijke lichamen;
c. de besturen van publiekrechtelijke lichamen inzake de samenstelling van de door hen gewenste vlaggen;
d. de Minister van Justitie omtrent verzoeken tot naamswijziging, waarbij de namen van adellijke geslachten of van heerlijkheden en dergelijke betrokken zijn;
e. de Minister van Defensie inzake ontwerpen van emblemen en medailles van krijgsmachtonderdelen;
- het verrichten van de uit het bovenstaande voortvloeiende werkzaamheden;
- in het algemeen het verstrekken van advies en voorlichting op genealogisch en heraldisch gebied aan rechtspersonen en particulieren.

COLLECTIE:
- Archieven Hoge Raad van Adel 1814 - heden;
- Genealogische en heraldische handschriften;
- Enkele archieven van adellijke families;
- Gespecialiseerde bibliotheek.

Functies

Lid mr. H.C.R.M. baron de Wijkerslooth de Weerdesteijn,
drs. R.M. barones van Pallandt,
mr. C.J.A. barones Snouckaert van Schauburg-Buchwaldt,
jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel
Voorzitter jhr. mr. J.P. de Savornin Lohman
Secretaris mr. M.R.M.M. Scheidius
Wetenschappelijk medewerker dr. C.A.M. Gietman
Eerste medewerker drs. J.C.C.F.M. van den Borne
Tweede medewerker A. Gritter
Terug naar begin van de pagina