Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Programmabureau Staatkundige Hervormingen Nederlandse Antillen (SHNA)

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: onbekende datum De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op onbekende datum doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon (070) 370 48 97 (algemeen)
(070) 370 68 66
Fax (070) 370 79 29
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)
E-mail DEIA@minjus.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Beschrijving

Het Programmabureau Staatkundige Hervormingen Nederlandse Antillen heeft tot taak om op het terrein van justitie de ontmanteling van de Nederlandse Antillen en de opbouw van de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten en de overgang (streefdatum: 15 december 2008) van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) naar Nederland zo soepel mogelijk te laten verlopen Voor de BES-eilanden gaat het dan over tijdige borging van het beleid, wet-en regelgeving, uitvoering en toezicht op het Justitieel beleidsterrein op een zodanige wijze dat de staatkundige veranderingen bijdrage tot verbetering voor de bevolking door betere (georganiseerde) voorzieningen en een daadkrachtig bestuur. Bovendien coördineert het een tijdige aanpassingen van het Statuut en de rijkswet en -regelgeving en maatregelen op het Justitie beleidsterrein die voor alle onderdelen van het Koninkrijk van toepassing zijn.