Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Zie ook

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Adresgegevens

Bezoekadres
Postadres
Telefoon (088) 361 81 81 (algemeen)
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-Arnhem-Leeuwarden (algemeen)
E-mail info.hof-arle@rechtspraak.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Rechtspraak
Subtype Gerechtshof

Beschrijving

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden behandelt zaken in hoger beroep van de rechtbanken Gelderland, Midden-Nederland, Noord-Nederland en Overijssel, behalve socialezekerheids- en ambtenarenzaken (Centrale Raad van Beroep) en overige zaken op het gebied van bestuursrecht (Raad van State). Er werken ongeveer 400 mensen in vaste dienst.

Het gerechtshof heeft in totaal zes afdelingen, te weten een strafafdeling en een civiele afdeling in zowel Arnhem als Leeuwarden. Deze afdelingen zijn weer onderverdeeld in teams. Daarnaast is er één belastingafdeling met teams in Arnhem en in Leeuwarden en één afdeling Bedrijfsvoering.

Functies

President en voorzitter mr. A.R. van der Winkel
Rechterlijk bestuurslid mr. Z.J. Oosting
Niet-rechterlijk bestuurslid dr. P.M.L.O. Scholte MPA

Relaties (3)

Organisatieonderdelen (3):

Terug naar begin van de pagina