Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)

Rechtspraak

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: 02-07-2021 De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 27-12-2019) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 02-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Prins Clauslaan 14
2595 AJ ’s-Gravenhage
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 20021
2500 EA ’s-Gravenhage
Telefoon (088) 362 39 10 (algemeen)
(088) 361 20 12 (informatiebalie)
(088) 362 55 42 (mediationbureau)
Fax (088) 361 00 56
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven (algemeen)
https://www.rechtspraak.nl/Paginas/Mailen-met-de-rechtspraak.aspx (mailen)
E-mail mediation.cbb@rechtspraak.nl (mediationbureau)

Functies

President mr. drs. T.G.M. Simons
Rechterlijk bestuurslid mr. R.W.L. Koopmans
Niet-rechterlijk bestuurslid ing. H.J. van der Brugge MBA MCC

Beschrijving

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) is één van de vier hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere drie zijn de Hoge Raad, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep.

Het CBb is de hoogste rechter op het gebied van het economisch bestuursrecht. Het CBb is zowel rechter in eerste en enige aanleg, als rechter in hoger beroep. In eerste en enige aanleg oordeelt het CBb over onder andere landbouwsubsidies, tarieven voor gezondheidszorg en telecomtarieven.

In hoger beroep oordeelt het CBb over onder andere mestboetes en boetes voor verboden prijsafspraken. Ook treedt het CBb in hoger beroep op als tuchtrechter voor (register)accountants.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven telt ongeveer 85 personeelsleden, waaronder raadsheren (rechters), juristen (gerechtsauditeurs en juridische adviseurs) en een administratieve ondersteuning. De raadsheren en de juristen werken in twee werkverbanden.

De administratieve ondersteuning (bedrijfsbureau, bureau bestuursondersteuning, administratie) verleent ondersteuning aan het bestuur en de organisatie op het gebied van de financiën, personeel, facilitair, documentatie, communicatie en ten aanzien van het primaire proces.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de president, een rechterlijk lid en een niet-rechterlijk lid.

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017