Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Rechtspraak

Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Zie ook

Centrale Raad van Beroep (CRvB)

Adresgegevens

Bezoekadres Vrouwe Justitiaplein 1
3511 EX Utrecht
Postadres Postbus 16002
3500 DA Utrecht
Telefoon (088) 36 21111 (algemeen)
Fax (088) 36 10049
Internet https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep (algemeen)
E-mail crvb@rechtspraak.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Rechtspraak

Beschrijving

De Centrale Raad van Beroep is een van de drie hoogste bestuursrechters die Nederland kent. De andere twee zijn de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.
De Centrale Raad van Beroep oordeelt in hoger beroep over geschillen op het terrein van de sociale verzekeringen, de sociale voorzieningen en ambtenarenzaken. Daarnaast is de Centrale Raad van Beroep rechter in eerste en enige aanleg in geschillen over de uitvoering van wetten voor oorlogs- en vervolgingsgetroffenen en voor beroepen van rechterlijke ambtenaren.

De Centrale Raad van Beroep wordt geleid door een bestuur, bestaande uit de president (voorzitter), een rechterlijk bestuurslid en een niet-rechterlijk bestuurslid. Het bestuur wordt ondersteund door een aantal adviseurs.

De Centrale Raad van Beroep bestaat uit vier werkstromen:
• Ambtenaren en pensioenen
• Bijstand
• Sociale verzekeringen
• Sociale voorzieningen en Internationale Kamer
In deze werkstromen werken rechters, gerechtsauditeurs en gerechtsambtenaren.

Daarnaast is er één administratie (griffie) en zijn er twee ondersteunende bureaus:
• Bureau ondersteuning bedrijfsvoering
• Wetenschappelijk Bureau

Functies

President mr. T. Avedissian
Rechterlijk bestuurslid (plv.) mw. mr. drs. N.J. van Vulpen-Grootjans
Niet-rechterlijk bestuurslid drs. W. Wijbrands
Terug naar begin van de pagina