Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Ministeries

Afdeling Europese Unie

Organisatieonderdeel

De gegevens zijn verouderd en laatst bijgewerkt op: onbekende datum De organisatie heeft langer dan een jaar geleden (op 12-08-2021) aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op onbekende datum doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postadres Postbus 20301
2500 EH Den Haag
Telefoon (070) 370 74 47 (algemeen)
(070) 370 68 66
Fax (070) 370 79 29
Internet https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid (algemeen)
E-mail DEIA@minjus.nl (algemeen)

Onderdeel van (1)

Beschrijving

TAAK:

De Afdeling EU draagt in overleg met de directies zorg voor de strategie- en visie-ontwikkeling ten aanzien van de EU-dossiers en beleidsvraagstukken inclusief de dossiers en beleidsvraagstukken in Benelux- en Senningenverband. Daarnaast bereidt de Afdeling EU de JBZ-Raad inhoudelijk voor. De Afdeling EU vervult de coordinatiefunctie op beleidsinhoudelijk en procesmatig gebied voor wat betreft de inbreng van het Justitie-standpunt in de EU, inclusief in Benelux- en Senningenverband.

Hoofd:

Mr. A.J.J. Sorel

Tel. 070 370 74 47\; fax 070 370 79 29

a.sorel@minjus.nl

Secretariaat: mw. T. da Costa

Tel: 070 - 370 68 66

T.da-costa@minjus.nl