Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Bergen NH (Bergen NH)

Zie ook

Gemeente Bergen NH (Bergen NH)

Adresgegevens

Bezoekadres Jan Ligthartstraat 4
1817 MR ALKMAAR
Postadres Postbus 175
1860 AD BERGEN NH
Telefoon (072) 888 00 00 (algemeen)
Internet http://www.bergen-nh.nl (algemeen)
E-mail info@bergen-nh.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 119.83 km2
Aantal inwoners 30333
Inwoners per km2 253
Plaatsen binnen deze gemeente Bergen NH, Bergen aan Zee, Egmond aan Zee, Egmond aan den Hoef, Egmond-Binnen, Groet, Schoorl
Totaal aantal zetels gemeenteraad 21

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Mw. drs. H. Hafkamp (GroenLinks)
Fractievoorzitter Dhr. J.G. Bruin (Behoorlijk Bestuur Bergen N.H.)
Dhr. N.G.M. Valkering (CDA)
Dhr. J.M. Halff (D66)
Dhr. J.A.M. Haring (Gemeentebelangen)
Mw. S.C. Groen-Bruschke (GroenLinks)
Mw. J.L. Luttik-Swart (KIES Lokaal)
Dhr. A.P. van Huissteden (PvdA)
Dhr. A.J. van den Beld (VVD)
Locoburgemeester Mw. Y Koster-Dreese (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. A. Idema
Raadslid Dhr. J.G. Bruin (Behoorlijk Bestuur Bergen N.H.)
Dhr. N.G.M. Valkering (CDA)
W.A.T. Grooteman (CDA)
Dhr. J.M. Halff (D66)
Mw. A.J.M. Otto - van der Ende (D66)
Dhr. C. van Leijen (Gemeentebelangen)
Dhr. J.A.M. Haring (Gemeentebelangen)
Dhr. M.E. de Jongh (Gemeentebelangen)
Mw. F. Krijtenburg (GroenLinks)
Mw. F.C. Braak-van Kasteel (GroenLinks)
Mw. F.M. Ouëndag (GroenLinks)
Mw. S.C. Groen-Bruschke (GroenLinks)
Dhr. M.J. Smook (KIES Lokaal)
Dhr. R.J. Karels (KIES Lokaal)
Dhr. R.J. Oudeboon (KIES Lokaal)
Mw. C.M. Glas-de Raadt (KIES Lokaal)
Mw. J.L. Luttik-Swart (KIES Lokaal)
Dhr. A.P. van Huissteden (PvdA)
Dhr. A.J. van den Beld (VVD)
Dhr. C. Roem (VVD)
L.M. Hoogendonk (VVD)
Secretaris Dhr. M.N. Schroor
Wethouder Mw. Y Koster-Dreese (GroenLinks)
Dhr. J.J.A.S. Houtenbos (VVD)

Gemeenteraad (21 zetels)

Partij Aantal zetels
KIES Lokaal 5
GroenLinks 4
VVD 3
Gemeentebelangen 3
CDA 2
D66 2
PvdA 1
Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9) Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Gemeenschappelijke regeling GGD Hollands Noorden
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Geestmerambacht
Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015
Gemeenschappelijke Regeling Vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en Omstreken
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie BUCH
Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland 2015
Terug naar begin van de pagina