Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Weert (Weert)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 10-06-2021 Op 10-08-2020 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 10-06-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT
Provincie Limburg
Postadres Postbus 950
6000 AZ WEERT
Telefoon (0495) 57 50 00 (algemeen)
Internet http://www.weert.nl (algemeen)
E-mail gemeente@weert.nl (algemeen)

Algemene informatie

Oppervlakte 105,46 km2
Aantal inwoners 49855
Inwoners per km2 472
Plaatsen binnen deze gemeente Stramproy, Weert

Functies

Burgemeester Dhr. mr. R.J.H. Vlecken (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. H. Stals EMSD (CDA),
Mw. I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert),
Dhr. J.W.J. Goubet (Fractie Goubet-Duijsters),
Mw. mr. F. Kadra (PvdA),
Dhr. drs. T.J.J. van Gemert (VVD),
Mw. S.A.M. Winters (Weert Lokaal)
Locoburgemeester Dhr. drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)
Raadsgriffier Mw. mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten
Raadslid Dhr. H. Stals EMSD (CDA),
Dhr. J. Heesakkers (CDA),
Dhr. J.E.H.M. Stroek (CDA),
Dhr. P.H.H.G. Mols (CDA),
Dhr. P.J.H. Sijben (CDA),
Mw. T. Winters (CDA),
Dhr. R.F.J.W.M. van Dooren (DUS Weert),
Mw. I.F.A.J. Beenders-van Dooren (DUS Weert),
Mw. M.J. Marechal-Wolter (DUS Weert),
Dhr. J.W.J. Goubet (Fractie Goubet-Duijsters),
Mw. H.C.M. Duijsters (Fractie Goubet-Duijsters),
Mw. mr. F. Kadra (PvdA),
Dhr. J.H. Wiezer (VVD),
Dhr. drs. T.J.J. van Gemert (VVD),
Dhr. mr. L.F.J.M. Lambers (VVD),
Mw. M.T.H. van den Bergh (VVD),
Dhr. F. Yücel (Weert Lokaal),
Dhr. H.J.W.M. van de Loo (Weert Lokaal),
Dhr. J. Briels (Weert Lokaal),
Dhr. M.A.J.M. Smolenaers (Weert Lokaal),
Dhr. P.A.M. Küsters (Weert Lokaal),
Dhr. P.H.A.M. Emans (Weert Lokaal),
Dhr. R.H.M. Houben (Weert Lokaal),
Mw. C.J.C. Jacobs-Verstappen (Weert Lokaal),
Mw. E.P.H.M. Henderikx (Weert Lokaal),
Mw. M.A. Engelen-Wijen (Weert Lokaal),
Mw. S.A.M. Winters (Weert Lokaal)
Secretaris Mw. drs. M.J.M. Meertens
Wethouder Mw. T.E.C. Geelen MSc. (CDA),
Dhr. drs. P.P.H. Sterk (SP),
Mw. drs. W.P.J. van Eijk (VVD),
Dhr. M.J. van den Heuvel MSc (Weert Lokaal),
Dhr. drs. G.J.W. Gabriëls (Weert Lokaal)

Gemeenteraad (27 zetels)

Partij Aantal zetels
Weert Lokaal 11
CDA 6
VVD 4
DUS Weert 3
Fractie Goubet-Duijsters 2
PvdA 1

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)