Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Ridderkerk (Ridderkerk)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 26-10-2021 Op 26-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 26-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Koningsplein 1
2981 EA RIDDERKERK
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 271
2980 AG RIDDERKERK
Telefoon (0180) 45 12 34 (algemeen)
Internet http://www.ridderkerk.nl (algemeen)
E-mail info@ridderkerk.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8)

Algemene informatie

Oppervlakte 25,32 km2
Aantal inwoners 45789
Inwoners per km2 1808
Plaatsen binnen deze gemeente Ridderkerk

Functies

Burgemeester Mw. A. Attema (PvdA)
Fractievoorzitter Mw. P.J. van Nes-de Man (Burger op 1),
Dhr. T. Overheid (CDA),
Dhr. R.M. Kooijman (ChristenUnie),
Mw. F. Fräser (D66),
Dhr. A. Los (Echt Voor Ridderkerk),
Dhr. B.A. Ros (GroenLinks),
Mw. K.J. Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk),
Dhr. L. Westbroek (Partij 18PLUS),
Dhr. J. Rijsdijk (PvdA),
Dhr. J.D. Kardol (SGP),
Dhr. E.M. Piena (VVD)
Locoburgemeester Dhr. H. van Os (Partij 18Plus)
Raadsgriffier Dhr. mr. J.G. van Straalen
Raadslid Mw. P.J. van Nes-de Man (Burger op 1),
Dhr. D. Breeman (CDA),
Dhr. N.V. Mijnders (CDA),
Dhr. T. Overheid (CDA),
Dhr. R.M. Kooijman (ChristenUnie),
Mw. P. de Wolff - ter Beek (ChristenUnie),
Mw. F. Fräser (D66),
Dhr. A. Los (Echt Voor Ridderkerk),
Dhr. J.W. Kloos (Echt Voor Ridderkerk),
Dhr. W. van der Linden (Echt Voor Ridderkerk),
Mw. C. van Vliet (Echt Voor Ridderkerk),
Dhr. B.A. Ros (GroenLinks),
Dhr. A.H. Nugteren (Leefbaar Ridderkerk),
Dhr. M. Ouwens (Leefbaar Ridderkerk),
Mw. K.J. Kayadoe (Leefbaar Ridderkerk),
Dhr. J. Stip (Partij 18PLUS),
Dhr. J. van Neuren (Partij 18PLUS),
Dhr. L. Westbroek (Partij 18PLUS),
Dhr. P.H.L. Slaa (Partij 18PLUS),
Mw. F. Stip (Partij 18PLUS),
Dhr. J. Rijsdijk (PvdA),
Dhr. J. Soffree (PvdA),
Mw. A.P.S. Ripmeester (PvdA),
Dhr. A.J. Rottier (SGP),
Dhr. C.A. van der Duijn Schouten (SGP),
Dhr. J.D. Kardol (SGP),
Dhr. P. Kranendonk (SGP),
Dhr. E.M. Piena (VVD),
Mw. E.P. Verdiesen (VVD)
Secretaris Dhr. H.W.J. Klaucke
Wethouder Dhr. drs. P.W.J. Meij (CDA),
Dhr. M. Japenga (ChristenUnie),
Dhr. L.J. Franzen (Echt Voor Ridderkerk),
Dhr. H. van Os (Partij 18Plus),
Dhr. C.A Oosterwijk (SGP)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Partij 18PLUS 5
Echt Voor Ridderkerk 4
SGP 4
CDA 3
PvdA 3
Leefbaar Ridderkerk 3
ChristenUnie 2
VVD 2
GroenLinks 1
Burger op 1 1
D66 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)