Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Wassenaar (Wassenaar)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 21-01-2022 Op 21-01-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 21-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Johan de Wittstraat 45
2242 LV WASSENAAR
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 499
2240 AL WASSENAAR
Telefoon (070) 512 22 22 (algemeen)
Internet http://www.wassenaar.nl (algemeen)
E-mail gemeente@wassenaar.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 62,5 km2
Aantal inwoners 26084
Inwoners per km2 417
Plaatsen binnen deze gemeente Wassenaar

Functies

Burgemeester Dhr. drs. L.A.W. de Lange (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. R. Everard (CDA),
Mw. M.W. Gout-van Sinderen (D66),
Mw. B.D.A. Hagen (DITdus!),
Dhr. B.G. Paulides (DLW),
Dhr. H.W. Mulder (Fractie Mulder),
Mw. G.C. Mulder-Jense (Fractie Mulder),
R,.A. Zoutendijk MBA (Fractie Zoutendijk),
Dhr. A.J.L. van Sloten (GroenLinks),
Dhr. H.J.M. Hendrickx (Hart voor Wassenaar),
Dhr. F.G. Weyn RA (Lokaal Wassenaar!),
Dhr. J.G.C. van Noort (PvdA)
Locoburgemeester Mw. C. Klaver-Bouman (VVD)
Raadsgriffier Dhr. J. Kleinhesselink
Raadslid Dhr. L.W. Koetsier (CDA),
Dhr. R. Everard (CDA),
Mw. J.E.M. Heijl (D66),
Mw. M.W. Gout-van Sinderen (D66),
Mw. B.D.A. Hagen (DITdus!),
Dhr. B.G. Paulides (DLW),
Dhr. H.W. Mulder (Fractie Mulder),
Mw. G.C. Mulder-Jense (Fractie Mulder),
R,.A. Zoutendijk MBA (Fractie Zoutendijk),
Dhr. A.J.L. van Sloten (GroenLinks),
Dhr. H.J.M. Hendrickx (Hart voor Wassenaar),
Dhr. B. Boon (Lokaal Wassenaar!),
Dhr. F.G. Weyn RA (Lokaal Wassenaar!),
Mw. mr. M.M. Bellekom-Vogels (Lokaal Wassenaar!),
Dhr. J.G.C. van Noort (PvdA),
Dhr. B.G.J. Menken (VVD),
Dhr. I.J.J. Borm (VVD),
Dhr. P. Ronke (VVD),
Mw. D.C. van Deursen-van Gool (VVD),
Mw. W.M. Weekhout (VVD)
Secretaris Mw. H.I.P. Oppatja
Wethouder Dhr. drs. H.G. Schokker (CDA),
Mw. mr. I. Zweerts de Jong (Lokaak Wassenaar!),
Dhr. mr. C.J.M.W. Wassenaar (VVD),
Mw. C. Klaver-Bouman (VVD)

Gemeenteraad (20 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
Lokaal Wassenaar! 3
CDA 2
D66 2
Fractie Mulder 2
PvdA 1
GroenLinks 1
Hart voor Wassenaar 1
Fractie Zoutendijk 1
DITdus! 1
DLW 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)