Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Valkenburg aan de Geul (Valkenburg aan de Geul)

Zie ook

Gemeente Valkenburg aan de Geul (Valkenburg aan de Geul)

Adresgegevens

Bezoekadres Geneindestraat 4
6301 HC VALKENBURG LB
Postadres Postbus 998
6300 AZ VALKENBURG LB
Telefoon 14 043 (algemeen)
Internet http://www.valkenburg.nl (algemeen)
E-mail info@valkenburg.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 36.90 km2
Aantal inwoners 16652
Inwoners per km2 451
Plaatsen binnen deze gemeente Berg en Terblijt, Schin Op Geul, Valkenburg LB, Walem
Totaal aantal zetels gemeenteraad 17

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. dr. J.J. Schrijen
Fractievoorzitter Dhr. N.J.M.M. Dauven (Algemeen Belang)
Dhr. M.M.N. Knubben (CDA)
Mw. C.M.J. Fulmer-Bouwens (PGP)
Dhr. J.I.M. Kleijnen (VSP)
Mw. mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings (VVD)
Locoburgemeester Dhr. drs. C.P.J.L Vankan (Algemeen Belang)
Raadsgriffier Mw. mr. J.W.L. Pluijmen
Raadslid Dhr. H.M.J.G. Cobben (Algemeen Belang)
Dhr. H.W.J.M. Hardij (Algemeen Belang)
Dhr. N.J.M.M. Dauven (Algemeen Belang)
Dhr. W.H.M.E. Weerts (Algemeen Belang)
Mw. V.M.E.C.J. Marx (Algemeen Belang)
Dhr. J.E.J. Blom (CDA)
Dhr. M.M.N. Knubben (CDA)
Dhr. T.J.E. Brune (CDA)
Mw. M.P.G. Verheggen-Penders (CDA)
Mw. P.J. Huisman (PGP)
Mw. C.M.J. Fulmer-Bouwens (PGP)
Mw. H.J. Baaij (PGP)
Dhr. J.I.M. Kleijnen (VSP)
Dhr. mr. L.L.H.M.M. Wagemans (VSP)
Mw. G.G.J.M. Silverentand-Nelissen (VSP)
Mw. M.F.M. Smeets-Vermariën (VVD)
Mw. mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings (VVD)
Secretaris Dhr. ir. L.T.J.M. Bongarts
Wethouder Dhr. drs. C.P.J.L Vankan (Algemeen Belang)
Mw. mr. drs. C.M.J. Bisschops (CDA)
Dhr. drs. R. Meijers (PGP)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Algemeen Belang 5
CDA 4
PGP 3
VSP 3
VVD 2

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Centrumregeling Inkoop Jeugdzorg regio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling 2019-2020 Maastricht, Meerssen en Valkenburg aan de Geul inzake de samenwerking op 4 milieuparken, te weten milieupark Beatrixhaven, Randwijck en Het Rondeel te Maastricht en de Valkenberg te Valkenburg aan de Geul
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen
Gemeenschappelijke regeling GGD Zuid Limburg
Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Leerplicht en RMC, Maastricht en Mergelland
Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke regeling subsidiëring ADV-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Limburg
Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Oostelijk Zuid Limburg
Terug naar begin van de pagina