Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Valkenburg aan de Geul (Valkenburg aan de Geul)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 27-10-2021 Op 27-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 27-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Geneindestraat 4
6301 HC VALKENBURG LB
Provincie Limburg
Postadres Postbus 998
6300 AZ VALKENBURG LB
Telefoon 14 043 (algemeen)
Internet http://www.valkenburg.nl (algemeen)
E-mail info@valkenburg.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (11)

Algemene informatie

Oppervlakte 36,9 km2
Aantal inwoners 16431
Inwoners per km2 445
Plaatsen binnen deze gemeente Berg en Terblijt, Schin Op Geul, Valkenburg LB, Walem

Functies

Burgemeester Dhr. D.M.M.T. Prevoo (Onafhankelijk)
Fractievoorzitter Dhr. H.W.J.M. Hardij (Algemeen Belang),
Dhr. M.M.N. Knubben (CDA),
Mw. C.M.J. Fulmer-Bouwens (PGP),
Dhr. J.I.M. Kleijnen (VSP),
Mw. mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings (VVD)
Locoburgemeester Dhr. drs. C.P.J.L Vankan (Algemeen Belang)
Raadsgriffier Mw. mr. J.W.L. Pluijmen
Raadslid Dhr. H.M.J.G. Cobben (Algemeen Belang),
Dhr. H.W.J.M. Hardij (Algemeen Belang),
Dhr. W.H.M.E. Weerts (Algemeen Belang),
Mw. V.M.E.C.J. Marx (Algemeen Belang),
P.J.G.M v.d. Venne (Algemeen Belang),
Dhr. J.E.J. Blom (CDA),
Dhr. M.M.N. Knubben (CDA),
Dhr. T.J.E. Brune (CDA),
J.M.P.L Prevoo (CDA),
Mw. C.M.J. Fulmer-Bouwens (PGP),
Mw. H.J. Baaij (PGP),
Mw. P.J. Huisman (PGP),
Dhr. J.I.M. Kleijnen (VSP),
Dhr. mr. L.L.H.M.M. Wagemans (VSP),
Mw. G.G.J.M. Silverentand-Nelissen (VSP),
Mw. mr. B.M.J.F. Rooding-Eurlings (VVD),
P.L.M. Arentsen-Gilissen (VVD)
Secretaris Dhr. mr. G.S. Reehuis
Wethouder Dhr. N.J.M.M. Dauven (Algemeen Belang),
Dhr. drs. C.P.J.L Vankan (Algemeen Belang),
Dhr. drs. R. Meijers (PGP),
Dhr. J.M.M. Vermeer (VVD)

Gemeenteraad (17 zetels)

Partij Aantal zetels
Algemeen Belang 5
CDA 4
VSP 3
PGP 3
VVD 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)