Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Delft (Delft)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 17-10-2021 Op 17-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 17-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 78
2600 ME DELFT
Telefoon 14 015 (algemeen)
Internet http://www.delft.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (14)

Algemene informatie

Oppervlakte 26,31 km2
Aantal inwoners 102253
Inwoners per km2 3886
Plaatsen binnen deze gemeente Delft

Functies

Burgemeester Mw. M.J. van Bijsterveldt (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R.A. van Woudenberg (CDA),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Mw. C.I. Bel (D66),
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks),
Dhr. A.J. Stoop (Hart voor Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
Mw. W. Tiekstra (PvdA),
Mw. L. van Rossum (SP),
Mw. I.O. de Boer (STIP),
Dhr. D. van Rijn (VVD)
Locoburgemeester Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.G.R. Jeene
Raadslid Dhr. G.J.E. Valk (CDA),
Dhr. R.A. van Woudenberg (CDA),
Mw. W.M. van Geenen (CDA),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Mw. J.K. Gooijer-Medema (ChristenUnie),
Dhr. B. van Overbeeke (D66),
Dhr. H.J. Schuurman (D66),
Dhr. S. Maruf (D66),
Dhr. V. van Roon (D66),
Mw. C.I. Bel (D66),
Dhr. D. Jaff (GroenLinks),
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks),
Dhr. K. Herrema (GroenLinks),
Dhr. T. Töns (GroenLinks),
Mw. C.M. Bij de Vaate (GroenLinks),
Mw. C.F. Osepa (GroenLinks),
Mw. I.C. Lips (GroenLinks),
Dhr. A.J. Stoop (Hart voor Delft),
Dhr. J.P. de Wit (Hart voor Delft),
Mw. J.A.M. de Koning (Hart voor Delft),
Mw. S.M. Grobben (Hart voor Delft),
Mw. C.G.M. van Tricht (Onafhankelijk Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
Mw. L.G.F.H. Timmermans (Onafhankelijk Delft),
Dhr. N.G. den Hollander (PvdA),
Mw. G.E. van Cooten (PvdA),
Mw. W. Tiekstra (PvdA),
Mw. L. van Rossum (SP),
Mw. M. Kok (SP),
Dhr. D. Dag (STIP),
Dhr. M. Harinck (STIP),
Dhr. M. Weiler (STIP),
Dhr. R. van den Brink (STIP),
Mw. I.O. de Boer (STIP),
Mw. J.M. Enthoven (STIP),
Dhr. D. van Rijn (VVD),
Mw. M.J.A. Voogt (VVD),
Mw. T. van den Berg (VVD)
Secretaris Dhr. M.M. van der Kraan
Wethouder Mw. ir. M.A. Huijsmans MCA (D66),
Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks),
Mw. K. Schrederhof (PvdA),
Dhr. ir. T.C.S. Vollebregt (STIP),
Dhr. L.B. Harpe (VVD)

Gemeenteraad (38 zetels)

Partij Aantal zetels
GroenLinks 7
STIP 6
D66 5
Hart voor Delft 4
PvdA 3
Onafhankelijk Delft 3
VVD 3
CDA 3
ChristenUnie 2
SP 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)