Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Delft (Delft)

Zie ook

Gemeente Delft (Delft)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-01-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsplein 1
2611 BV DELFT
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 78
2600 ME DELFT
Telefoon 14 015 (algemeen)
Internet http://www.delft.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (12)

Algemene informatie

Oppervlakte 26,31 km2
Aantal inwoners 102253
Inwoners per km2 3886
Plaatsen binnen deze gemeente Delft

Functies

Burgemeester Mw. M.J. van Bijsterveldt (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. R.A. van Woudenberg (CDA),
Mw. J.K. Gooijer-Medema (ChristenUnie),
Mw. C.I. Bel (D66),
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks),
Dhr. M.H.J.M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft),
Mw. W. Tiekstra (PvdA),
Mw. L. van Rossum (SP),
Dhr. M.J. Gouwerok (STIP),
Dhr. A.J. Stoop (Stadsbelangen),
Dhr. D. van Rijn (VVD)
Locoburgemeester Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.G.R. Jeene
Raadslid Dhr. G.J.E. Valk (CDA),
Dhr. R.A. van Woudenberg (CDA),
Mw. W.M. van Geenen (CDA),
Dhr. G. van der Woerd (ChristenUnie),
Mw. J.K. Gooijer-Medema (ChristenUnie),
Dhr. B. van Overbeeke (D66),
Dhr. H.J. Schuurman (D66),
Dhr. S. Maruf (D66),
Dhr. V. van Roon (D66),
Mw. C.I. Bel (D66),
Dhr. D. Jaff (GroenLinks),
Dhr. F. van Vliet (GroenLinks),
Dhr. K. Herrema (GroenLinks),
Dhr. T. Töns (GroenLinks),
Mw. C.M. Bij de Vaate (GroenLinks),
Mw. I.C. Lips (GroenLinks),
Dhr. J.P. de Wit (Onafhankelijk Delft),
Dhr. M.H.J.M. Stoelinga (Onafhankelijk Delft),
Mw. J.J.S.M Gaal (Onafhankelijk Delft),
Mw. L.G.F.H. Timmermans (Onafhankelijk Delft),
Mw. S.M. Grobben (Onafhankelijk Delft),
Dhr. N.G. den Hollander (PvdA),
Mw. G.E. van Cooten (PvdA),
Mw. W. Tiekstra (PvdA),
Dhr. B. Duijff (SP),
Mw. L. van Rossum (SP),
Mw. M. Kok (SP),
Dhr. A.J. Stoop (Stadsbelangen),
Dhr. A.E. de Nijs (STIP),
Dhr. M. Harinck (STIP),
Dhr. M. Weiler (STIP),
Dhr. M.J. Gouwerok (STIP),
Dhr. S. van der Velde (STIP),
Mw. K.S. Bosch (STIP),
Mw. J.A.M. de Koning (Stadsbelangen),
Dhr. D. van Rijn (VVD),
Mw. M.J.A. Voogt (VVD),
Mw. T. van den Berg (VVD)
Secretaris Dhr. M.M. van der Kraan
Wethouder Mw. ir. M.A. Huijsmans MCA (D66),
Dhr. S.M. Brandligt (GroenLinks),
Mw. K. Schrederhof (PvdA),
Dhr. ir. T.C.S. Vollebregt (STIP),
Mw. drs. H. van der Woude (VVD)

Gemeenteraad (38 zetels)

Partij Aantal zetels
STIP 6
GroenLinks 6
Onafhankelijk Delft 5
D66 5
SP 3
VVD 3
CDA 3
PvdA 3
ChristenUnie 2
Stadsbelangen 2

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina