Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Oostzaan (Oostzaan)

Zie ook

Gemeente Oostzaan (Oostzaan)

Adresgegevens

Bezoekadres Kerkbuurt 4
1511 BD OOSTZAAN
Postadres Postbus 20
1530 AA WORMER
Telefoon (075) 651 21 00 (algemeen)
Internet http://www.oostzaan.nl (algemeen)
E-mail antwoord@oostzaan.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 16.13 km2
Aantal inwoners 9205
Inwoners per km2 570
Plaatsen binnen deze gemeente Oostzaan
Totaal aantal zetels gemeenteraad 13

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. R. Meerhof (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. T. Flens (CDA)
Dhr. S.G.R. Julius MBA (D66)
Dhr. A.C. Jongert (GroenLinks)
Dhr. E.J. Taams (PvdA)
Dhr. E.A.M.A. Stokvis (VVD)
Raadsgriffier Mw. E.H.M. Ouwehand-Brussel
Raadslid Dhr. T. Flens (CDA)
Mw. A.M. Visser (CDA)
Dhr. S.G.R. Julius MBA (D66)
Dhr. A.C. Jongert (GroenLinks)
Mw. A.M.C. van Duijnhoven (GroenLinks)
Mw. C. de Boer (GroenLinks)
Mw. M.H.J. van der Pol-Gase (GroenLinks)
Dhr. E.J. Taams (PvdA)
Dhr. B.A.M. Baaten (VVD)
Dhr. E.A.M.A. Stokvis (VVD)
Dhr. M.P. Alblas (VVD)
Dhr. R. Blokzijl (VVD)
Mw. J.G. Lagerwaard (VVD)
Secretaris Mw. mr. A. van den Assem
Wethouder Mw. R.M. Dral (VVD)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
GroenLinks 4
CDA 2
PvdA 1
D66 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (13) Gemeenschappelijke Regeling Archeologie Zaanstad — Oostzaan 2002
Gemeenschappelijke Regeling Cocensus 2015
Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke regeling OVER-gemeenten
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke Regeling Regionale Samenwerking Volkshuisvesting Zaanstreek
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Regeling gemeenschappelijk Orgaan Stichting Primair Openbaar Onderwijs Regio Waterland (zonder Purmerend) en Oostzaan
Terug naar begin van de pagina