Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Velsen (Velsen)

Zie ook

Gemeente Velsen (Velsen)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-01-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Dudokplein 1
1971 EN IJMUIDEN
Provincie Noord-Holland
Postadres Postbus 465
1970 AL IJMUIDEN
Telefoon (025) 556 72 00 (algemeen)
Internet http://www.velsen.nl (algemeen)
E-mail info@velsen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 63,08 km2
Aantal inwoners 67831
Inwoners per km2 1075
Plaatsen binnen deze gemeente Driehuis NH, Ijmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Velserbroek

Functies

Burgemeester Dhr. F.C. Dales (D66)
Fractievoorzitter Mw. A.C. Eggermont (CDA),
Dhr. L. de Winter (ChristenUnie),
Dhr. S. Smeets (D66),
Dhr. S. Scholts (Forza! IJmond),
Dhr. P. Stam (Fractie Peter Stam),
Dhr. I. Sitompul (GroenLinks),
Dhr. L. Kwant (LGV),
Dhr. R.A. van Koten (Politiek Sociaal),
Dhr. B.J.J. Hendriks (PvdA),
Dhr. S. Koppes (VVD),
Dhr. N. Korf (Velsen Lokaal)
Locoburgemeester Dhr. B. Diepstraten (Velsen Lokaal)
Raadsgriffier Dhr. R.B. Palstra
Raadslid Dhr. C.M. Sintenie (CDA),
Mw. A.C. Eggermont (CDA),
Dhr. L. de Winter (ChristenUnie),
Dhr. drs. M.M. Hillebrink (D66),
Dhr. S. Smeets (D66),
Dhr. S.N.M. de Ruig (D66),
Mw. E.H. Zorgdrager-van Laar (D66),
Dhr. J.C. Visser (Forza! IJmond),
Dhr. S. Scholts (Forza! IJmond),
Mw. H.M. Post (Forza! IJmond),
Dhr. P. Stam (Fractie Peter Stam),
Dhr. I. Sitompul (GroenLinks),
Dhr. M.J. Hoekstra (GroenLinks),
Mw. I.C. Stoelman (GroenLinks),
Dhr. L. Kwant (LGV),
Dhr. L.J. Aardenburg (LGV),
Dhr. P. van Deudekom (LGV),
Dhr. S. Bart (LGV),
Dhr. R.A. van Koten (Politiek Sociaal),
Mw. M. Koedijker (Politiek Sociaal),
Dhr. A. Karateke (PvdA),
Dhr. B.J.J. Hendriks (PvdA),
Dhr. J. Bleekman (Velsen Lokaal),
Dhr. N. Korf (Velsen Lokaal),
Dhr. S. Çelik (Velsen Lokaal),
Mw. K. Wolfs (Velsen Lokaal),
Dhr. C. Schollink (VVD),
Dhr. S. Koppes (VVD),
Mw. L.G.Y. Ouderkerken (VVD),
Mw. T. Mastenbroek-Wesseling (VVD),
Mw. M.G.J.E. Vos (Velsen Lokaal)
Secretaris Dhr. K.M. Radstake
Wethouder Dhr. S. Dinjens (GroenLinks),
Dhr. F. Bal (LGV),
Mw. M. Steijn (PvdA),
Dhr. J. Verwoort (VVD),
Dhr. B. Diepstraten (Velsen Lokaal)

Gemeenteraad (31 zetels)

Partij Aantal zetels
Velsen Lokaal 5
D66 4
LGV 4
VVD 4
Forza! IJmond 3
GroenLinks 3
CDA 2
Politiek Sociaal 2
PvdA 2
ChristenUnie 1
Fractie Peter Stam 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina