Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Purmerend (Purmerend)

Zie ook

Gemeente Purmerend (Purmerend)

Adresgegevens

Bezoekadres Purmersteenweg 42
1441 DM PURMEREND
Postadres Postbus 15
1440 AA PURMEREND
Telefoon (0299) 45 24 52 (algemeen)
Internet http://www.purmerend.nl (algemeen)
E-mail info@purmerend.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 24.56 km2
Aantal inwoners 78430
Inwoners per km2 3193
Plaatsen binnen deze gemeente Purmerend
Totaal aantal zetels gemeenteraad 37

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. D. Bijl
Fractievoorzitter Dhr. Th.J.F.I.M. Neep (AOV)
Dhr. P. Verkroost (CDA)
Dhr. P. Blokzijl (D66)
Dhr. F. Beijert (GroenLinks)
Dhr. A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend 2001)
Mw. S. Soenjoto (Partij voor de Vrijheid)
Mw. N. Saaf-Pasteuning (PvdA)
Dhr. B. Buskoop (SP)
Dhr. B. Meulenberg (Stadspartij)
Dhr. J.P. Dompeling (VVD)
Locoburgemeester Dhr. M.T.A. Hegger (Stadspartij)
Raadsgriffier Dhr. drs. R.J.C. van der Laan
Raadslid Dhr. C. van Urk (AOV)
Dhr. H.J. Grader (AOV)
Dhr. Th.J.F.I.M. Neep (AOV)
Dhr. F.A. Koot (CDA)
Dhr. M. Segers (CDA)
Dhr. P. Verkroost (CDA)
Mw. A.M. Nuijens (CDA)
Dhr. P. Blokzijl (D66)
Dhr. T. de Jong (D66)
Mw. A.K. Wildschut (D66)
Mw. N.E. Hut (D66)
Dhr. F. Beijert (GroenLinks)
Dhr. P.J.S.A. Janssen (GroenLinks)
Mw. C. Brocken-Swart (GroenLinks)
Mw. M.I. Welbergen (GroenLinks)
Dhr. A.O.C. Boer (Leefbaar Purmerend 2001)
Dhr. A.W. Boer (Leefbaar Purmerend 2001)
Mw. K. Visser-Schotman (Leefbaar Purmerend 2001)
Dhr. R. van Dongen (Partij voor de Vrijheid)
Mw. N. Moinat (Partij voor de Vrijheid)
Mw. S. Soenjoto (Partij voor de Vrijheid)
Dhr. J.C.T. Adolfs (PvdA)
Dhr. P. Khoe (PvdA)
Mw. N. Saaf-Pasteuning (PvdA)
Dhr. B. Buskoop (SP)
Dhr. R.D. van Kuik (SP)
Dhr. R.L. Buskoop (SP)
Dhr. B. Meulenberg (Stadspartij)
Dhr. C.S.J. Lageveen (Stadspartij)
Dhr. M. Hasirci (Stadspartij)
Dhr. M.J.W. Smid (Stadspartij)
Mw. I. Waarhuijs-Gijsbers (Stadspartij)
Mw. mr. H. Aslander (Stadspartij)
Dhr. B. van Elden (VVD)
Dhr. J.P. Dompeling (VVD)
Dhr. T.C. Roeleveld (VVD)
Mw. M.H. van der Weit (VVD)
Secretaris Mw. G. Blom
Wethouder Dhr. H.M.M. Rotgans (AOV)
Mw. E.S. Tijmstra (CDA)
Dhr. P.L. van Meekeren (D66)
Dhr. T. Kroese (PvdA)
Dhr. M.T.A. Hegger (Stadspartij)

Gemeenteraad (37 zetels)

Partij Aantal zetels
Stadspartij 6
VVD 4
D66 4
CDA 4
GroenLinks 4
PvdA 3
Partij voor de Vrijheid 3
SP 3
AOV 3
Leefbaar Purmerend 2001 3

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland
Gemeenschappelijke Regeling Landschap Waterland
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJmond
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland
Gemeenschappelijke regeling Regionale Samenwerking Decentralisaties in Sociaal Domein
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2017
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Gemeenschappelijke regeling werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland
Terug naar begin van de pagina