Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Leidschendam-Voorburg (Leidschendam-Voorburg)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-09-2021 Op 16-09-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 16-09-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
2264 BP LEIDSCHENDAM
Provincie Zuid-Holland
Postadres Postbus 1005
2260 BA LEIDSCHENDAM
Telefoon 14 070 (algemeen)
Internet http://www.leidschendam-voorburg.nl (algemeen)
E-mail info@leidschendam-voorburg.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 35,6 km2
Aantal inwoners 74947
Inwoners per km2 2105
Plaatsen binnen deze gemeente Leidschendam, Voorburg

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. mr. J.G. Bijl (D66)
Fractievoorzitter Dhr. G. Dupont (CDA),
Dhr. C. Verschoor (ChristenUnie-SGP),
Dhr. J. van Maldegem (D66),
Dhr. F. Rozenberg (GBLV),
Dhr. J. van Rossum (GroenLinks),
Dhr. J. Streefkerk (PvdA),
Mw. L.C. Kortman-Wit (VVD)
Locoburgemeester Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD)
Raadsgriffier Dhr. C.J. de Vries
Raadslid Dhr. D. Visser (CDA),
Dhr. G. Dupont (CDA),
Dhr. J. Hendriks (CDA),
Dhr. R. van Duffelen (CDA),
Dhr. S. Strous (CDA),
Dhr. C. Verschoor (ChristenUnie-SGP),
Dhr. J. van Maldegem (D66),
Dhr. M. Mathlouti (D66),
Dhr. P.J. van Dolen (D66),
Mw. C. Bos (D66),
Dhr. F. Rozenberg (GBLV),
Dhr. H.P. Klazenga (GBLV),
Dhr. M. Wijk (GBLV),
Dhr. M.J.R. Hartsinck (GBLV),
Dhr. N.F.J. Hooijmans (GBLV),
Dhr. W.F. Steutel (GBLV),
Mw. B.B.M. Bremer (GBLV),
Mw. M. Velù (GBLV),
Mw. S.J. Duijvestijn-van Leusden (GBLV),
Dhr. F.J. Kist (GroenLinks),
Dhr. J. van Rossum (GroenLinks),
Mw. J.C. Dominicus (GroenLinks),
Mw. N.A. Reijnders-van Weers (GroenLinks),
Dhr. D.A. Blokland (PvdA),
Dhr. J. Streefkerk (PvdA),
Mw. S.R. Paltansing (PvdA),
Dhr. A.G.M. Brans (VVD),
Dhr. B. Eleveld (VVD),
Dhr. G. van der Wal (VVD),
Dhr. J. Brokke (VVD),
Dhr. O. Heil (VVD),
Dhr. Ph. van Veller (VVD),
Mw. H.I. Aris-van Neuren (VVD),
Mw. L.C. Kortman-Wit (VVD),
Mw. S. van den Heuvel (VVD)
Secretaris Dhr. A. van Mazijk
Wethouder Mw. J.J. Bouw (CDA),
Dhr. J.W. Rouwendal (ChristenUnie/SGP),
Mw. mr. A.J.W. van Eekelen (VVD)

Gemeenteraad (35 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 9
GBLV 9
CDA 5
D66 4
GroenLinks 4
PvdA 3
ChristenUnie-SGP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)