Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Aalsmeer (Aalsmeer)

Zie ook

Gemeente Aalsmeer (Aalsmeer)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
1431 EH AALSMEER
Postadres Postbus 253
1430 AG AALSMEER
Telefoon (0297) 38 75 75 (algemeen)
Internet http://www.aalsmeer.nl (algemeen)
E-mail info@aalsmeer.nl (algemeen)

Basisgegevens

Oppervlakte 33.91 km2
Aantal inwoners 30759
Inwoners per km2 907
Plaatsen binnen deze gemeente Aalsmeer, Kudelstaart
Totaal aantal zetels gemeenteraad 23

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. J.J. Nobel (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. D. van Willegen (CDA)
Dhr. R.P. Fransen (GroenLinks)
Dhr. J.H. Buisma (PvdA)
Locoburgemeester Dhr. R.J. van Duijn (CDA)
Raadsgriffier Dhr. O. van Kolck
Raadslid Dhr. D. Kuin (AA)
Dhr. R. Martijn (AA)
Mw. C. van Hilst-Dekker (AA)
Mw. G. Holtrop (AA)
Dhr. D. van Willegen (CDA)
Dhr. G.J.H. Winkels (CDA)
Dhr. L.B. Kabout (CDA)
Dhr. M.P. Buskermolen (CDA)
Dhr. P.H.J.M. van Soelen (CDA)
Dhr. T.F.M. Verlaan (CDA)
Mw. A.M. Harte-Fokker (CDA)
Mw. T. van der Meer (CDA)
Dhr. W. Kikkert (D66)
Mw. J. Keessen (D66)
Dhr. R.P. Fransen (GroenLinks)
Mw. P. Lakerveld (GroenLinks)
Dhr. J.H. Buisma (PvdA)
Dhr. D.G. van der Zwaag (VVD)
Dhr. E.P. Abbenhues (VVD)
Dhr. J.G.E. Bouwmeester (VVD)
Dhr. J.J. van Leeuwen (VVD)
Mw. M. Vleghaar (VVD)
Mw. N. Hauet (VVD)
Secretaris Dhr. mr. F.L. Romkema
Wethouder Dhr. R.J. van Duijn (CDA)
Mw. drs. W.B. Alink-Scheltema (D66)
Dhr. mr. R.K. van Rijn MBA (VVD)

Gemeenteraad (23 zetels)

Partij Aantal zetels
CDA 8
VVD 6
AA 4
GroenLinks 2
D66 2
PvdA 1

Relaties

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (10) Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen
Gemeenschappelijke regeling Amstelland en Meerlanden Werkorganisaties
Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlandenoverleg
Gemeenschappelijke regeling GGD Amsterdam-Amstelland
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2016
Gemeenschappelijke regeling openbare Gezondheidszorg Amstelland
Gemeenschappelijke Regeling samenwerkingsverband
Gemeenschappelijke regeling Schadeschap Luchthaven Schiphol
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2015
Gemeenschappelijke regeling Vervoerregio Amsterdam
Terug naar begin van de pagina