Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Soest (Soest)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 19-10-2021 Op 19-10-2021 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 19-10-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3762 AV SOEST
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 2000
3760 CA SOEST
Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet http://www.soest.nl (algemeen)
E-mail Postbus2000@soest.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 46,43 km2
Aantal inwoners 46089
Inwoners per km2 992
Plaatsen binnen deze gemeente Soest, Soesterberg

Functies

Burgemeester Dhr. R.T. Metz (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.A. Baks (Burgerbelangen Soest-Soesterberg),
Dhr. P. Lucas (CDA),
Mw. M.M. Walraven (Christenunie-SGP),
Dhr. R.J. Sielcken (D66),
Mw. Y.C.M. Gastelaars (Democraten Soest Natuurlijk),
Dhr. J.A. Paauw (Gemeentebelangen Groen Soest),
Mw. R.T. Coppes (GroenLinks),
Dhr. J. Boks (Lokaal Anders Soest),
Dhr. G.H.E.J. Stormbroek (Partij Ons SOESTerberg),
Dhr. A. Witlox (PvdA),
Dhr. K.L. Scholten (Soest2002),
Dhr. E. de Wilde (VVD)
Locoburgemeester Mw. A. Treep-van Hoeckel (Gemeentebelangen Groen Soest)
Raadsgriffier Mw. drs. M.A.C. van Esterik
Raadslid Dhr. J.A. Baks (Burgerbelangen Soest-Soesterberg),
Dhr. P. Lucas (CDA),
Dhr. R.P.O. Kramer (CDA),
Mw. M. Roose-Verdam (Christenunie-SGP),
Mw. M.M. Walraven (Christenunie-SGP),
Dhr. M.J. Adriani (D66),
Dhr. R.J. Sielcken (D66),
Mw. H.G. Flinterman (D66),
Mw. Y.C.M. Gastelaars (Democraten Soest Natuurlijk),
Dhr. C.A. Paul (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. H.T. Diemers (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. J.A. Paauw (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. R.A. Corbeij (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. T. de Wolf (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. Y.P. Bonouvrié (Gemeentebelangen Groen Soest),
Mw. A. Weith (Gemeentebelangen Groen Soest),
Mw. E. ter Beek-Suijkerbuijk (GroenLinks),
Mw. R.T. Coppes (GroenLinks),
Dhr. J. Boks (Lokaal Anders Soest),
Dhr. G.H.E.J. Stormbroek (Partij Ons SOESTerberg),
Dhr. A. Witlox (PvdA),
Dhr. K. Gündüz (PvdA),
Dhr. B.R. Groothuis (Soest2002),
Dhr. H.A. Treffers (Soest2002),
Dhr. K.L. Scholten (Soest2002),
Dhr. E. de Wilde (VVD),
Dhr. F. Heidinga (VVD),
Dhr. P.A. van der Torre (VVD),
Dhr. R.S.F. Zutphen (VVD)
Secretaris Dhr. K. van Veen
Wethouder Dhr. H.E. Dijkhuizen (Christenunie-SGP),
Mw. N. Kundic (D66),
Mw. A. Treep-van Hoeckel (Gemeentebelangen Groen Soest),
Mw. L. van Aalst-Veldman (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen Groen Soest 7
VVD 4
Soest2002 3
D66 3
PvdA 2
Christenunie-SGP 2
CDA 2
GroenLinks 2
Democraten Soest Natuurlijk 1
Lokaal Anders Soest 1
Partij Ons SOESTerberg 1
Burgerbelangen Soest-Soesterberg 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)