Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Soest (Soest) (UT)

Zie ook

Gemeente Soest (Soest) (UT)

Adresgegevens

Bezoekadres Raadhuisplein 1
3762 AV SOEST
Postadres Postbus 2000
3760 CA SOEST
Telefoon (035) 609 34 11 (algemeen)
Internet http://www.soest.nl (algemeen)
E-mail Postbus2000@soest.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 46,43 km2
Aantal inwoners 45613
Inwoners per km2 982
Plaatsen binnen deze gemeente Soest, Soesterberg
Totaal aantal zetels gemeenteraad 29

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. R.T. Metz (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. J.A. Baks (Burgerbelangen Soest-Soesterberg),
Dhr. P. Lucas (CDA),
Mw. M.M. Walraven-van Dam (Christenunie-SGP),
Mw. Y.C.M. Gastelaars (Democraten Soest Natuurlijk),
Dhr. R.J. Sielcken (D66),
Dhr. J.A. Paauw (Gemeentebelangen Groen Soest),
Mw. R.T. Coppes (GroenLinks),
Dhr. J. Boks (Lokaal Anders Soest),
Dhr. G.H.E.J. Stormbroek (Partij Ons SOESTerberg),
Dhr. A. Witlox (PvdA),
Dhr. K.L. Scholten (Soest2002),
Dhr. E. de Wilde (VVD)
Locoburgemeester Mw. A. Treep-van Hoeckel (Gemeentebelangen Groen Soest)
Raadsgriffier Dhr. M. van Vliet
Raadslid Dhr. J.A. Baks (Burgerbelangen Soest-Soesterberg),
Dhr. P. Lucas (CDA),
Dhr. R.P.O. Kramer (CDA),
Mw. M. Roose-Verdam (Christenunie-SGP),
Mw. M.M. Walraven-van Dam (Christenunie-SGP),
Mw. Y.C.M. Gastelaars (Democraten Soest Natuurlijk),
Dhr. M.J. Adriani (D66),
Dhr. R.J. Sielcken (D66),
Mw. H.G. Flinterman (D66),
Dhr. C.A. Paul (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. H.T. Diemers (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. J.A. Paauw (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. R.A. Corbeij (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. T. de Wolf (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. Y.P. Bonouvrié (Gemeentebelangen Groen Soest),
Mw. A. Weith-Plomp (Gemeentebelangen Groen Soest),
Dhr. T. de Ruijter (GroenLinks),
Mw. R.T. Coppes (GroenLinks),
Dhr. J. Boks (Lokaal Anders Soest),
Dhr. G.H.E.J. Stormbroek (Partij Ons SOESTerberg),
Dhr. A. Witlox (PvdA),
Dhr. K. Gündüz (PvdA),
Dhr. H.A. Treffers (Soest2002),
Dhr. K.L. Scholten (Soest2002),
Mw. J.G.S. Pijnenborg (Soest2002),
Dhr. E. de Wilde (VVD),
Dhr. P.A. van der Torre (VVD),
Dhr. R.S.F. Zutphen (VVD),
Mw. S.E. van der Vijgh-Dhondt (VVD)
Secretaris Dhr. K. van Veen
Wethouder Dhr. H.E. Dijkhuizen (Christenunie-SGP),
Mw. N. Kundic (D66),
Mw. A. Treep-van Hoeckel (Gemeentebelangen Groen Soest),
Mw. L. van Aalst-Veldman (VVD)

Gemeenteraad (29 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen Groen Soest 7
VVD 4
Soest2002 3
D66 3
GroenLinks 2
Christenunie-SGP 2
CDA 2
PvdA 2
Democraten Soest Natuurlijk 1
Lokaal Anders Soest 1
Partij Ons SOESTerberg 1
Burgerbelangen Soest-Soesterberg 1

Relaties (8)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8):

Terug naar begin van de pagina