Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Scherpenzeel (Scherpenzeel)

Gemeente

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 10-01-2022 Op 10-01-2022 is door de organisatie aangegeven dat de gegevens correct zijn. De laatste wijziging is op 10-01-2022 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsweg 389 a
3925 CC SCHERPENZEEL GLD
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 100
3925 ZJ SCHERPENZEEL GLD
Telefoon (033) 277 23 24 (algemeen)
Internet http://www.scherpenzeel.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@scherpenzeel.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6)

Algemene informatie

Oppervlakte 13,85 km2
Aantal inwoners 9751
Inwoners per km2 704
Plaatsen binnen deze gemeente Scherpenzeel GLD

Functies

Burgemeester Burgemeester Scherpenzeel
Fractievoorzitter Dhr. P.A. Klaassen (CDA),
Mw. M.J. van de Beek-Lindhout (ChristenUnie),
Dhr. H.M. Brons (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Mw. A.M. van Riel (PRO Scherpenzeel),
Dhr. M.J. Zwankhuizen (SGP)
Locoburgemeester Mw. H.E. van Dijk-van Ommering (GemeenteBelangenScherpenzeel)
Raadsgriffier Mw. B.S. van Ginkel-Schuur
Raadslid Dhr. H.A.M. Dekker (CDA),
Dhr. P.A. Klaassen (CDA),
Dhr. A. van de Peut (ChristenUnie),
Mw. M.J. van de Beek-Lindhout (ChristenUnie),
Dhr. E. van Loo (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Dhr. H.M. Brons (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Dhr. N. Wallet (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Dhr. W.J. van de Fliert (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Mw. C.A. Schimmel-de Greef (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Mw. A.M. van Riel (PRO Scherpenzeel),
Dhr. J.D. van de Waerdt (SGP),
Dhr. M.J. Zwankhuizen (SGP),
Dhr. P.M. van As (SGP)
Secretaris Mw. drs. W.A. Atsma
Wethouder Mw. H.E. van Dijk-van Ommering (GemeenteBelangenScherpenzeel),
Dhr. G. van Deelen (SGP),
Dhr. I. van Ekeren (SGP)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
GemeenteBelangen Scherpenzeel 5
SGP 3
CDA 2
ChristenUnie 2
PRO Scherpenzeel 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)