Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Scherpenzeel (Scherpenzeel)

Zie ook

Gemeente Scherpenzeel (Scherpenzeel)

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsweg 389 a
3925 CC SCHERPENZEEL GLD
Postadres Postbus 100
3925 ZJ SCHERPENZEEL GLD
Telefoon (033) 277 23 24 (algemeen)
Internet http://www.scherpenzeel.nl (algemeen)
E-mail secretariaat@scherpenzeel.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 13,85 km2
Aantal inwoners 9403
Inwoners per km2 678
Plaatsen binnen deze gemeente Scherpenzeel GLD
Totaal aantal zetels gemeenteraad 13

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. H.H. de Vries (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. P.A. Klaassen (CDA),
Mw. M.J. van de Beek-Lindhout (ChristenUnie),
Dhr. H.M. Brons (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Dhr. W.A. Schuur (PRO Scherpenzeel),
Dhr. M.J. Zwankhuizen (SGP)
Locoburgemeester Mw. H.E. van Dijk-van Ommering (GemeenteBelangenScherpenzeel)
Raadsgriffier Mw. B.S. van Ginkel-Schuur
Raadslid Dhr. H.A.M. Dekker (CDA),
Dhr. P.A. Klaassen (CDA),
Dhr. A. van de Peut (ChristenUnie),
Mw. M.J. van de Beek-Lindhout (ChristenUnie),
Dhr. E. van Loo (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Dhr. H.M. Brons (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Dhr. W.J. van de Fliert (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Mw. C.A. Schimmel-de Greef (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
N. Wallet (GemeenteBelangen Scherpenzeel),
Dhr. W.A. Schuur (PRO Scherpenzeel),
Dhr. G. van Deelen (SGP),
Dhr. I. van Ekeren (SGP),
Dhr. M.J. Zwankhuizen (SGP)
Secretaris Mw. drs. W.M. van de Werken
Wethouder Dhr. T.A. van Dijk (ChristenUnie),
Mw. H.E. van Dijk-van Ommering (GemeenteBelangenScherpenzeel),
Dhr. A. van Es (PRO Scherpenzeel)

Gemeenteraad (13 zetels)

Partij Aantal zetels
GemeenteBelangen Scherpenzeel 5
SGP 3
CDA 2
ChristenUnie 2
PRO Scherpenzeel 1

Relaties (4)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (4):

Terug naar begin van de pagina