Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Putten (Putten) (GLD)

Zie ook

Gemeente Putten (Putten) (GLD)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 22-11-2020

Adresgegevens

Bezoekadres Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN
Postadres Postbus 400
3880 AK PUTTEN
Telefoon (0341) 35 96 11 (algemeen)
Internet http://www.putten.nl (algemeen)
E-mail info@putten.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3)

Algemene informatie

Oppervlakte 87,5 km2
Aantal inwoners 24313
Inwoners per km2 277
Plaatsen binnen deze gemeente Putten

Functies

Burgemeester Dhr. H.A. Lambooij (SGP)
Fractievoorzitter Mw. G. Elsenaar-van Rooijen (CDA),
Dhr. ing. L. van den Heuvel (ChristenUnie),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
Dhr. ing. J. van den Brink (SGP),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten)
Locoburgemeester Dhr. R. Koekkoek (Wij Putten)
Raadsgriffier Mw. E.G. van Drie-Timmer
Raadslid Dhr. J. van Meerveld MSc (CDA),
Dhr. mr. ing. W van de Koot (CDA),
Mw. G. Elsenaar-van Rooijen (CDA),
Mw. J.M. van de Brug (CDA),
Dhr. E.A. van Hemel MBA (ChristenUnie),
Dhr. ing. L. van den Heuvel (ChristenUnie),
Dhr. T.J. van Ooijen (ChristenUnie),
Mw. J. Lubbertsen-Ruiter BSC (ChristenUnie),
Dhr. H. Koornneef (Gemeentebelangen),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
Mw. E. van Dam (Gemeentebelangen),
Dhr. E. van Rijn (SGP),
Dhr. ing. C.J. de Goffau (SGP),
Dhr. ing. J. van den Brink (SGP),
Dhr. M. van den Hoek (Wij Putten),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten),
Mw. J. Kamphuis (Wij Putten),
Mw. J.A. la Roi (Wij Putten),
Mw. W. van Voorst-Ruiter (Wij Putten)
Secretaris Dhr. mr. F.E. Contant
Wethouder Dhr. G. Koops (ChristenUnie),
Dhr. mr. E.T. 't Jong (SGP),
Dhr. R. Koekkoek (Wij Putten)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Wij Putten 5
CDA 4
ChristenUnie 4
SGP 3
Gemeentebelangen 3

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina