Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Putten (Putten)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 01-07-2021 Op 01-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 01-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Fontanusplein 1
3881 BZ PUTTEN
Provincie Gelderland
Postadres Postbus 400
3880 AK PUTTEN
Telefoon (0341) 35 96 11 (algemeen)
Internet http://www.putten.nl (algemeen)
E-mail info@putten.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (3)

Algemene informatie

Oppervlakte 87,5 km2
Aantal inwoners 24313
Inwoners per km2 277
Plaatsen binnen deze gemeente Putten

Functies

Burgemeester Dhr. H.A. Lambooij (SGP)
Fractievoorzitter Mw. G. Elsenaar-van Rooijen (CDA),
Dhr. ing. L. van den Heuvel (ChristenUnie),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
Dhr. ing. J. van den Brink (SGP),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten)
Locoburgemeester Dhr. R. Koekkoek (Wij Putten)
Raadsgriffier Mw. E.G. van Drie-Timmer
Raadslid Dhr. J. van Meerveld MSc (CDA),
Dhr. mr. ing. W van de Koot (CDA),
Mw. G. Elsenaar-van Rooijen (CDA),
Mw. J.M. Brug (CDA),
Dhr. E.A. van Hemel MBA (ChristenUnie),
Dhr. T.J. van Ooijen (ChristenUnie),
Dhr. ing. L. van den Heuvel (ChristenUnie),
Mw. J. Lubbertsen-Ruiter BSC (ChristenUnie),
Dhr. H. Koornneef (Gemeentebelangen),
Dhr. R. Hoogendijk (Gemeentebelangen),
Mw. E. van Dam (Gemeentebelangen),
Dhr. J. ten Klooster (SGP),
Dhr. ing. C.J. de Goffau (SGP),
Dhr. ing. J. van den Brink (SGP),
Dhr. M. van den Hoek (Wij Putten),
Dhr. mr. drs. H.G. Luitjes (Wij Putten),
Mw. J. Kamphuis (Wij Putten),
Mw. J.A. la Roi (Wij Putten),
Mw. W. van Voorst-Ruiter (Wij Putten)
Secretaris Dhr. mr. F.E. Contant
Wethouder Dhr. G. Koops (ChristenUnie),
Dhr. mr. E.T. 't Jong (SGP),
Dhr. R. Koekkoek (Wij Putten)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
Wij Putten 5
CDA 4
ChristenUnie 4
SGP 3
Gemeentebelangen 3

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)