Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Harlingen (Harlingen)

Zie ook

Gemeente Harlingen (Harlingen)

De gegevens zijn actueel en laatst bijgewerkt op: 16-02-2021

Adresgegevens

Bezoekadres Voorstraat 35
8861 BD HARLINGEN
Provincie Friesland
Postadres Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN
Telefoon 14 0517 (algemeen)
Internet http://www.harlingen.nl (algemeen)
E-mail info@harlingen.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (7)

Algemene informatie

Oppervlakte 387,67 km2
Aantal inwoners 15783
Inwoners per km2 40
Plaatsen binnen deze gemeente Harlingen, Midlum, Wijnaldum

Functies

Burgemeester Dhr. drs. W.R. Sluiter (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. H. Sijtsma (CDA),
Mw. M.A.M. Chukwuemeka-Liefting (ChristenUnie),
Dhr. T.R. van der Pol (D66),
Mw. S. Geurtz (GroenLinks),
Dhr. J.B.H. Erents (HOOP),
Dhr. J. Saakstra (Harlinger Belang),
Dhr. E.R. Helvrich (PvdA),
Dhr. G.J. de Vries (VVD),
Dhr. W.J. Wildeboer (Wad'n partij)
Raadsgriffier Mw. H. Jansen
Raadslid Dhr. H. Sijtsma (CDA),
Dhr. R. Bontes (CDA),
Dhr. S. Zoodsma (CDA),
Mw. M.A.M. Chukwuemeka-Liefting (ChristenUnie),
Dhr. T.R. van der Pol (D66),
Mw. S. Geurtz (GroenLinks),
Dhr. J.B.H. Erents (HOOP),
Dhr. J. Saakstra (Harlinger Belang),
Mw. I.A.M. Soolsma-Boomstra (Harlinger Belang),
Dhr. B.F. Boersma (PvdA),
Dhr. E.R. Helvrich (PvdA),
Dhr. R. Leen (PvdA),
Mw. A.J. Huizenga-van der Heide (PvdA),
Mw. W.G.M. Konst (PvdA),
Dhr. G.J. de Vries (VVD),
Dhr. W.J. Wildeboer (Wad'n partij)
Secretaris Mw. S. van den Broek
Wethouder Dhr. H.G.N. Boon (CDA),
Dhr. H.K. de Groot (PvdA),
Dhr. mr. drs. P.M. Schoute (VVD)

Gemeenteraad (16 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 5
CDA 3
Harlinger Belang 2
D66 1
GroenLinks 1
HOOP 1
Wad'n partij 1
VVD 1
ChristenUnie 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Organisatietype

Organisatietype Gemeente
Terug naar begin van de pagina