Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Harlingen (Harlingen) (FR)

Zie ook

Gemeente Harlingen (Harlingen) (FR)

Adresgegevens

Bezoekadres Voorstraat 35
8861 BD HARLINGEN
Postadres Postbus 10000
8860 HA HARLINGEN
Telefoon 140517 (algemeen)
Internet http://www.harlingen.nl (algemeen)
E-mail info@harlingen.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 387,67 km2
Aantal inwoners 15783
Inwoners per km2 40
Plaatsen binnen deze gemeente Harlingen, Midlum, Wijnaldum
Totaal aantal zetels gemeenteraad 16

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester Dhr. drs. W.R. Sluiter (PvdA)
Fractievoorzitter Dhr. H. Sijtsma (CDA),
Mw. M.A.M. Chukwuemeka-Liefting (ChristenUnie),
Dhr. T.R. van der Pol (D66),
Mw. S. Geurtz (GroenLinks),
Dhr. J. Saakstra (Harlinger Belang),
Dhr. J.B.H. Erents (HOOP),
Dhr. E.R. Helvrich (PvdA),
Dhr. G.J. de Vries (VVD),
Dhr. W.J. Wildeboer (Wad'n partij)
Locoburgemeester Dhr. H. Kuiken (PvdA)
Raadsgriffier Mw. H. Jansen
Raadslid Dhr. H. Sijtsma (CDA),
Dhr. R. Bontes (CDA),
Dhr. S. Zoodsma (CDA),
Mw. M.A.M. Chukwuemeka-Liefting (ChristenUnie),
Dhr. T.R. van der Pol (D66),
Mw. S. Geurtz (GroenLinks),
Dhr. J. Saakstra (Harlinger Belang),
Mw. I.A.M. Soolsma-Boomstra (Harlinger Belang),
Dhr. J.B.H. Erents (HOOP),
Dhr. B.F. Boersma (PvdA),
Dhr. E.R. Helvrich (PvdA),
Dhr. R Boersma (PvdA),
Mw. A.J. Huizenga- van der Heide (PvdA),
Mw. W.G.M. Konst (PvdA),
Dhr. G.J. de Vries (VVD),
Dhr. W.J. Wildeboer (Wad'n partij)
Secretaris Mw. S. van den Broek
Wethouder Dhr. H.G.N. Boon (CDA),
Dhr. H. Kuiken (PvdA),
Dhr. mr. drs. P.M. Schoute (VVD)

Gemeenteraad (16 zetels)

Partij Aantal zetels
PvdA 5
CDA 3
Harlinger Belang 2
D66 1
GroenLinks 1
HOOP 1
Wad'n partij 1
VVD 1
ChristenUnie 1

Relaties (6)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (6):

Terug naar begin van de pagina