Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Appingedam (Appingedam) (GR)

Zie ook

Gemeente Appingedam (Appingedam) (GR)

Adresgegevens

Bezoekadres Wilhelminaweg 14
9901 CM APPINGEDAM
Postadres Postbus 15
9900 AA APPINGEDAM
Telefoon 14 0596 (algemeen)
Internet http://www.appingedam.nl (algemeen)
E-mail info@appingedam.nl (algemeen)

Basisgegevens

Organisatietype Gemeente
Oppervlakte 24,62 km2
Aantal inwoners 11801
Inwoners per km2 479
Plaatsen binnen deze gemeente Appingedam
Totaal aantal zetels gemeenteraad 15

Classificaties (1)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldend van 01-01-2018 t/m heden WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT) Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)

Functies

Burgemeester waarnemend Dhr. K. Wiersma (CDA)
Fractievoorzitter Dhr. E.W. Raangs (CDA),
Mw. K. Schenkel-Zandvoort (ChristenUnie),
Dhr. C.A. van Ekelenburg (D66),
Dhr. I. Poucki (Gemeentebelangen Appingedam),
Dhr. H.P. Brantsma (PvdA),
Dhr. H. Rozema (SP)
Locoburgemeester Mw. A. Usmany-Dallinga (Gemeentebelangen)
Raadsgriffier Mw. T.G.C. Kramer-Klein LLB BBA
Raadslid Dhr. E.W. Raangs (CDA),
Mw. C.J. Wouters-van Stee (CDA),
Mw. K. Schenkel-Zandvoort (ChristenUnie),
Dhr. C.A. van Ekelenburg (D66),
Dhr. A.G. Sluijs (Gemeentebelangen Appingedam),
Dhr. H. Perdok (Gemeentebelangen Appingedam),
Dhr. H.J. Dijkstra (Gemeentebelangen Appingedam),
Dhr. I. Poucki (Gemeentebelangen Appingedam),
Mw. G. Tuhehay-de Boom (Gemeentebelangen Appingedam),
Mw. J.G. Schoonhoven (Gemeentebelangen Appingedam),
Dhr. H.P. Brantsma (PvdA),
Dhr. J. van der Lei (PvdA),
Dhr. H. Rozema (SP),
Dhr. M. Koops (SP),
Dhr. P. Boerema (SP)
Secretaris Dhr. A. Castelein
Wethouder Mw. L. van der Tuin (CDA),
Mw. A. Usmany-Dallinga (Gemeentebelangen)

Gemeenteraad (15 zetels)

Partij Aantal zetels
Gemeentebelangen Appingedam 6
SP 3
PvdA 2
CDA 2
D66 1
ChristenUnie 1

Relaties (8)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (8):

Terug naar begin van de pagina