Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Terug naar Gemeenten

Gemeente Baarn (Baarn)

Gemeente

De gegevens kunnen verouderd zijn en zijn laatst bijgewerkt op: 22-07-2021 Op 22-07-2021 heeft de organisatie voor het laatst aangegeven dat de gegevens correct zijn. De organisatie is gevraagd om de gegevens te controleren. De laatste wijziging is op 22-07-2021 doorgevoerd.

Adresgegevens

Bezoekadres Stationsweg 18
3743 EN BAARN
Provincie Utrecht
Postadres Postbus 1003
3740 BA BAARN
Telefoon (035) 548 16 11 (algemeen)
Internet http://www.baarn.nl (algemeen)
E-mail gemeente@baarn.nl (algemeen)

Neemt deel aan gemeenschappelijke regelingen (9)

Algemene informatie

Oppervlakte 33,32 km2
Aantal inwoners 24630
Inwoners per km2 739
Plaatsen binnen deze gemeente Baarn, Lage Vuursche

Functies

Burgemeester Dhr. Jhr. M.A. Röell (VVD)
Fractievoorzitter Dhr. C. Koudstaal (Baarnse Onafhankelijke Partij),
Dhr. H.J. van Hardeveld (CDA),
Dhr. R.M. Bruins (ChristenUnie/SGP),
Dhr. J.M. Jonkers (D66),
Mw. H.H. van Otten (GroenLinks),
Dhr. M. Eijbaard (PvdA),
Mw. S.H.B. Oortman Gerlings-van Hal (VVD),
Dhr. M.R.N. Schouten (Voor Baarn)
Locoburgemeester Dhr. T.G.W. Jansma (VVD)
Raadsgriffier Mw. mr. drs. C.B.H. Heusingveld
Raadslid Dhr. C. Koudstaal (Baarnse Onafhankelijke Partij),
Mw. M.J. Stam (Baarnse Onafhankelijke Partij),
Dhr. H.J. van Hardeveld (CDA),
Dhr. R. van Wijk (CDA),
Dhr. R.M. Bruins (ChristenUnie/SGP),
Dhr. A.B. Bentura (D66),
Dhr. J.M. Jonkers (D66),
Dhr. P.S.P. Schilder (D66),
Mw. H.H. van Otten (GroenLinks),
Dhr. J.J.G. Bosman (GroenLinks),
Dhr. M. Eijbaard (PvdA),
Dhr. A.R. Stolk (VVD),
Mw. A.M. Martens (VVD),
Mw. M.J. Koenders - van de Vrugt (VVD),
Mw. M.K.J. Papo-Schreuder (VVD),
Mw. S.H.B. Oortman Gerlings-van Hal (VVD),
Dhr. M.A.C. van Grinsven (Voor Baarn),
Dhr. P.A.H. Blokker (Voor Baarn),
Dhr. M.R.N. Schouten (Voor Baarn)
Secretaris Mw. C.E. Creveld
Wethouder Mw. mr. drs. J.L. Vissers (CDA),
Dhr. A.B.A. van Roshum (ChristenUnie),
Dhr. H.B. Prakke (D66),
Dhr. T.G.W. Jansma (VVD)

Gemeenteraad (19 zetels)

Partij Aantal zetels
VVD 5
D66 3
Voor Baarn 3
Baarnse Onafhankelijke Partij 2
GroenLinks 2
CDA 2
PvdA 1
ChristenUnie/SGP 1

Classificaties (3)

Geldigheid Classificatie Grondslag
Geldig CAO. Deze organisatie valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst. 1630 - BRANCHE CAO GEMEENTEN
Geldig Overheidswerkgever Deze organisatie is overheidswerkgever in het kader van de Ambtenarenwet 2017. Ambtenarenwet 2017
Geldig WNT-instelling Deze organisatie valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Gemeenten (Artikel 1.2, lid 1c, WNT)